Adviezen van BuRO

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) oordeelt en adviseert, gevraagd en ongevraagd, wetenschappelijk onderbouwd en onafhankelijk over bedreigingen voor voedselveiligheid, productveiligheid, plant- en diergezondheid, dierenwelzijn en natuur (inclusief biodiversiteit).

Op basis van deze wetenschappelijke risicobeoordelingen brengt de directeur BuRO adviezen uit aan de inspecteur-generaal van de NVWA, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en/of de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.