EFSA Focal Point Nederland

Alle Europese lidstaten hebben een eigen EFSA Focal Point. In Nederland bevindt het EFSA Focal Point zich binnen NVWA bij bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO).

De EFSA Focal Points vormen de verbinding tussen de individuele landen en EFSA (European Food Safety Authority), de Europese autoriteit voor voedselveiligheid.

Doel van de Focal Points is het verbeteren van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen EFSA en Europese lidstaten. Daartoe verspreiden Focal Points EFSA-nieuws over risicobeoordelingen, consultaties, trainingen, bijeenkomsten, vacatures, opinies, en onderzoeksresultaten.

Nieuwsbrief

EFSA Focal Point Nederland verstuurt iedere 2 weken een nieuwsbrief.

Link naar aanmelden nieuwsbrief, inclusief archief eerdere edities.

Wilt u zich afmelden? Gebruik dan de afmeldbutton in de nieuwsbrief.

Contact

Vragen kunt u e-mailen naar NVWAEFSAFocalPoint@nvwa.nl.