EFSA Focal Point Nederland

Alle Europese lidstaten hebben een eigen EFSA Focal Point. In Nederland bevindt het EFSA Focal Point zich binnen NVWA bij bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO).

De EFSA Focal Points vormen de verbinding tussen de individuele landen en EFSA (European Food Safety Authority), de Europese autoriteit voor voedselveiligheid.

Doel van de Focal Points is het verbeteren van samenwerking en informatie-uitwisseling tussen EFSA en Europese lidstaten. Daartoe verspreiden Focal Points EFSA-nieuws over risicobeoordelingen, consultaties, trainingen, bijeenkomsten, vacatures, opinies, en onderzoeksresultaten.

Nieuwsbrief

EFSA Focal Point Nederland verstuurt iedere 2 weken een nieuwsbrief.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden? Gebruik dan de afmeldbutton in de nieuwsbrief.

Eerdere edities staan in het nieuwsbrievenarchief. Ga naar het archief en vul bij de zoekterm 'NVWA - EFSA Focal Point Nederland' in. Klik op de bovenste link en u krijgt een overzicht te zien. Klik bij EFSA Focal Point Nieuwsbrief op het blauwe vraagteken en vervolgens op de link 'Bekijk eerdere edities van de nieuwsbrief: NVWA - ....'. U ziet een overzicht van de verschenen edities.

Contact

Vragen kunt u e-mailen naar NVWAEFSAFocalPoint@nvwa.nl.