Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling

De onafhankelijkheid van BuRO is wettelijk geregeld. Verordening (EG) Nr. 178/2002 schrijft voor dat risicobeoordeling gescheiden is van risicomanagement. In Nederland is dit principe ook vastgelegd in de Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (WOR) uit 2006.

De WOR regelt de onafhankelijkheid, wetenschappelijke kwaliteit en transparantie van de risicobeoordelingen en adviezen van BuRO. Hierbij stelt de WOR de publieke waarden voedselveiligheid en productveiligheid centraal. In aanvulling daarop is officieel het belang van dierenwelzijn vastgelegd. Bij andere publieke waarden zoals dier- en plantgezondheid en natuur (inclusief biodiversiteit) werkt BuRO op dezelfde onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en transparante wijze.