Natuur en milieu

De NVWA ziet toe op de instandhouding van biodiversiteit en duurzame toepassingen, bijvoorbeeld in de landbouw en visserij. We richten ons onder andere op de handel in beschermde dieren en planten, hout en genetisch bronmateriaal, op bescherming van natuurgebieden op zee, het bevorderen van duurzame visserij, het terugdringen van de uitstoot van mineralen (nitraat en fosfaat) en het correct gebruik van en handel in gewasbeschermingsmiddelen.