Ernstige fraude melden

Heeft u informatie over ernstige fraude binnen een van de toezichtsdomeinen van de NVWA? Bijvoorbeeld over de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen? En wilt u die informatie met ons delen? Neem dan via 06 - 13 44 94 77 contact op met ons Team Criminele Inlichtingen (TCI). Dat kan 24 uur per dag. U kunt uw informatie volledig anoniem delen. Het TCI schermt uw identiteit af.

Waarover fraude melden

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige fraude binnen de toezichtsdomeinen van de NVWA. Het kan dan gaan om fraude met bijzondere eet- en drinkwaren, diergeneesmiddelen, dierlijke bijproducten, diervoeder, gewasbeschermingsmiddelen, dierenwelzijn, meststoffen, natuur, productveiligheid, vis, vlees of bijvoorbeeld subsidies. Ook wanneer u informatie heeft over situaties die een ernstige bedreiging voor de voedselveiligheid opleveren, kunt u met ons contact opnemen.

Anoniem informatie delen

Anonimiteit is van belang wanneer bekendmaking van uw identiteit mogelijk verregaande persoonlijke consequenties heeft, zoals ontslag of bedreiging. Het TCI heeft de wettelijke bevoegdheid om de identiteit van zijn informanten af te schermen. Voor uw veiligheid, zijn uw personalia alleen bekend binnen het TCI. Uw gegevens worden dus niet gedeeld met anderen binnen de NVWA.  

Contact opnemen

Wanneer u anoniem informatie wilt delen, kunt u contact opnemen met 06 - 13 44 94 77. Het gesprek is vanaf het eerste moment strikt vertrouwelijk. Wanneer u belt, krijgt u een medewerker van het TCI aan de lijn die u vraagt om op hoofdlijnen te vertellen welke informatie u wilt delen. Deze medewerker beoordeelt of uw informatie geschikt is voor het TCI. Als dit het geval is, neemt een TCI-rechercheur vervolgens contact met u op. Wanneer het geen zaak voor het TCI is,  verwijzen wij u zo mogelijk naar het juiste loket.  

Het TCI is 24 uur per dag bereikbaar, zowel op werkdagen als in het weekend. Het TCI is bereikbaar via 06 - 13 44 94 77.      
 

Team Criminele Inlichtingen (TCI)

Het TCI verzamelt informatie over zware criminaliteit en grootschalige fraude binnen de toezichtsdomeinen van de NVWA. De belangrijkste bronnen zijn informanten; dit zijn mensen die in het geheim informatie delen met de NVWA. Het werk van het TCI staat dan ook in het teken van de afscherming van de identiteit van personen die hun informatie uitsluitend in volledige anonimiteit willen en/of kunnen delen. Met deze informatie kunnen we ernstige misdrijven voorkomen en verdachten opsporen.