Directie Handhaven

Collega’s binnen de directie Handhaven werken aan handhaving en toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door ondernemers op alle 7 publieke belangen. Dat begint bij kennis over risico’s en de beste manieren om naleving te bevorderen. De directie voert inspecties uit in onder meer de horeca, retail, industrie en landbouwbedrijven. De Inlichtingen- en opsporingsdienst, laboratoria, klantcontact, audits en administratieve controles vallen ook onder de directie. 

Organisatieonderdelen onder de directie Handhaven

Onder de directie Handhaven vallen de volgende organisatieonderdelen:

Kerntaken

 • Handhaving als overkoepelende term van 5 handhavingsmethoden: 
  • dienstverlening
  • handhavingscommunicatie
  • horizontaal toezicht
  • repressief toezicht
  • opsporing
 • Uitvoering taken en werkzaamheden die worden verricht voor en onder verantwoordelijkheid van derden
 • Toezicht op keuren. Deze taak kent de volgende aspecten:
  • toezicht op het functioneren van het stelsel
  • toezicht op aangewezen keuringsinstanties en instellingen