Beschermde plant- en diersoorten

Beschermde planten of dieren uit het buitenland mag u niet zomaar meenemen naar Nederland. Er bestaan regels voor. Die regels gelden ook voor souvenirs en andere zaken waar beschermde planten of dieren in zijn verwerkt. Veel planten en dieren, en producten daarvan, zijn beschermd onder CITES. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora) is een internationaal verdrag over de handel in beschermde dieren en planten.

Risico's van meenemen van beschermde producten

Wilt u een souvenir of product uit het buitenland meenemen? Vaak hebt u dan een vergunning of certificaat nodig. Hebt u geen vergunning of certificaat bij binnenkomst in Nederland? Dan neemt de douane uw souvenir of product in beslag en krijgt u een boete.

Regels voor meenemen van beschermd product uit EU

Reist u binnen de EU en wilt u een souvenir of product mee naar Nederland nemen? Dan hebt u het volgende nodig:

Op de website van RVO.nl ziet u hoe uw souvenir of product is beschermd.

Een voorbeeld: ivoor van olifanten valt onder bijlage A van Verordening (EU) Nr. 709/2010. Wilt u dit kopen en meenemen naar Nederland? Dan hebt u een EU-certificaat nodig. De verkoper overhandigt u dit certificaat bij aankoop.

Regels voor meenemen van beschermd product van buiten EU

Reist u buiten de EU en wilt u bijvoorbeeld een tas van pythonleer of een stuk koraal meenemen naar Nederland? Dan hebt u hiervoor een uitvoervergunning en een invoervergunning nodig. De uitvoervergunning vraagt u aan bij de CITES-autoriteit in het land waar u de goederen koopt. De invoervergunning vraagt u aan bij de Nederlandse CITES-autoriteiten. De aanvraag en behandeling duurt een paar weken. U kunt niet achteraf een vergunning aanvragen. Bij invoer in Nederland moet u bij de douane beide documenten overleggen. Zonder de juiste documenten worden de goederen in beslag genomen en krijgt u een boete.

Kijk voor meer informatie over het meenemen van beschermde producten vanuit een niet-EU-land naar Nederland op de website van de Belastingdienst.

Weet u niet zeker of uw souvenir of product uit het buitenland beschermd is? Neem het dan niet mee naar Nederland. Veel goederen zijn afkomstig uit de natuur. Als u ze koopt, tast dat de leefomgeving van planten en dieren aan.

Wetgeving

Voor het meenemen van souvenirs of producten naar Nederland gelden meerdere regels: