ToBRFV bij Nederlandse plantenkweker getackeld

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft maatregelen getroffen om besmettingen van het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) gerelateerd aan een Nederlandse plantenkweker uit te schakelen. ToBRFV komt in veel Europese landen voor en is schadelijk voor planten, maar niet voor mens en dier.

Tomatenplant met naaldblad
Beeld: ©NVWA

Symptomen ToBRFV bij telers

De situatie kwam aan het licht toen een tomatenteler aan het eind van afgelopen zomer symptomen aantrof in zijn jonge tomatengewas en daar melding van maakte. De NVWA is daarop een traceringsonderzoek gestart bij de plantenkweker.

Tijdens het onderzoek meldde zich een andere teler, ook met symptomen in het jonge gewas, afkomstig van dezelfde plantenkweker. Inspecteurs hebben vervolgens alle partijen planten bij de plantenkweker uitgebreid geïnspecteerd en bemonsterd. In twee partijen planten werd een besmetting geconstateerd. Deze planten waren vanwege groeizaam weer eerder afgeleverd dan de oorspronkelijke planning, waardoor de uitslag van het onderzoek pas bekend werd na aflevering.

Maatregelen

Op de 4 teeltbedrijven die deze planten ontvangen hebben, zijn maatregelen van kracht. Dit houdt in dat strikte hygi├źne moet worden toegepast. Het oogsten en de afzet van tomaten kan wel doorgaan. Vervolgens wordt enige tijd na de teeltwisseling opnieuw bekeken of de planten vrij zijn van ToBRFV.

Bij de plantenkweker zijn maatregelen getroffen om het mogelijk nog aanwezige rugosevirus uit te schakelen. Deze aanpak is succesvol geweest. De eerder opgelegde maatregelen zijn daarom inmiddels opgeheven.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).