BuRO NVWA publiceert onderzoek over risico’s sierteeltketen

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan naar de risico’s van de sierteeltketen voor de plantgezondheid, de natuur en de volks- en diergezondheid. In de risicobeoordeling schetst BuRO de risico's die ontstaan bij de import, veredeling, vermeerdering, productie en verhandeling van sierteeltproducten en doet een aantal aanbevelingen aan de inspecteur generaal (IG) van de NVWA om deze risico's te verkleinen.

Chrysanten in kas
Beeld: ©NVWA

Bij de risico’s voor plantgezondheid gaat het bijvoorbeeld om de introductie van nieuwe onbekende schadelijke organismen en om bekende organismen zoals de Aziatische boktor, de bacterie Xylella fastidiosa en de Japanse kever Popillia japonica. Risico’s voor natuur en milieu kunnen bijvoorbeeld ontstaan door (bewuste) introductie van exotische sierplanten en andere organismen en door toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Exotische sierplanten kunnen zich na verwildering invasief gedragen en een negatief effect hebben op de biodiversiteit. Bij risico's voor de gezondheid van mensen en dieren gaat het vooral om risico’s die veroorzaakt worden door de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Acties NVWA

De risicobeoordeling vormt voor de NVWA aanleiding om met het ministerie van LNV in gesprek te gaan over mogelijke aanscherping van de importeisen voor planten en over maatregelen om de ‘insleep’ van invasieve exoten verder terug te dringen. De bestaande fytosanitaire surveys op primaire bedrijven zullen worden voortgezet en worden waar nodig nog specifieker gericht op de meest risicovolle organismen en introductieroutes. De naleving van wet- en regelgeving rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen blijft voor meerdere sierteeltgewassen een aandachtspunt bij het toezicht door de NVWA. Ook gaat de NVWA een verkenning uitvoeren naar de risico’s van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op sierteeltproducten afkomstig uit derde landen.

In februari 2019 publiceerde BuRO NVWA al een soortgelijk onderzoek over de bloembollenketen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).