Opnieuw overtredingen bij verkoop tabak aan jongeren

Jongeren onder de 18 jaar komen nog te makkelijk aan tabak. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) naar aanleiding van inspecties in 2021. Vooral kleine supermarkten en cafetaria’s verkochten nog regelmatig sigaretten aan jongeren. De boetes voor verkoop van rookwaren aan minderjarigen variëren van 1.360 tot 9.000 euro.

Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Om te voorkomen dat jongeren starten met roken mogen er geen tabaksproducten, dampwaren en kruidenrookproducten verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. De NVWA ziet er op toe dat ondernemers zich aan deze regels houden. Zo draagt de NVWA bij aan een rookvrije generatie in 2040.

leeftijdscheck roken en tabak
Beeld: ©NVWA

Controles NVWA

De NVWA maakt sinds 2020 bij de leeftijdsgrenscontroles gebruik van 17-jarige testkopers die in opdracht van een inspecteur van de NVWA tabak proberen te kopen. Deze testkoopmethode is effectief. In 2021 is 617 van in totaal 1635 testkoopinspecties inspecties een overtreding geconstateerd. Ook bij 69 andere controles constateerden inspecteurs dat verkopers zich niet aan de leeftijdsgrens hielden. De NVWA heeft aan alle overtreders een bestuurlijke boete opgelegd.

Ook is de tabaksverkoop bij een supermarktketen en een aantal buurtsupermarkten en tankstations tijdelijk stilgelegd. Als een bedrijf in een periode van 12 maanden, 3 keer de regels heeft overtreden door rookwaren te verstrekken aan een minderjarige, wordt deze zogenoemde 3-strikes-out maatregel opgelegd.

Maatregelen overheid

Jaarlijks sterven meer dan 20.000 mensen in Nederland door roken of meeroken. Met het Nationaal Preventieakkoord wil de Rijksoverheid samen met andere organisatie toe naar een rookvrije generatie in 2040. In de Tabaks- en rookwarenwet staat de wet- en regelgeving omschreven. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze regels, zoals het rookverbod, het verbod op verkoop aan minderjarigen, het reclameverbod voor rookwaren en de verplichte neutrale verpakkingen.

Toezicht NVWA

De NVWA controleert risicogericht, onder andere naar aanleiding van meldingen. De NVWA treedt op tegen bedrijven die de regels overtreden conform het Specifiek interventiebeleid tabak en rookwaren. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, legt de NVWA een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete op.

Als consumenten constateren dat (online) winkels de regels overtreden, dan kunnen zij een melding doen bij de NVWA. Mede op basis van deze meldingen voert de NVWA dan gerichte inspecties uit.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).