Consumentenmonitor voedselveiligheid 2021

Resultaten van onderzoek naar het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen uit mei 2021.

Achtergrondinformatie

Onderzoek naar hoe consumenten voedselveiligheid beleven. Hun vertrouwen erin, hun zorgen en knelpunten zijn van belang voor de ontwikkeling van beleidsstrategieën en risicocommunicatie.

Daarom laat de NVWA in opdracht van LNV Onderzoeksbureau GFK de Consumentenmonitor uitvoeren: een breed opgezet onderzoek naar het vertrouwen van de consument in de veiligheid van voedingsmiddelen, in schakels van de voedselketen en in informatiebronnen.

De resultaten worden door het ministerie van LNV gebruikt voor haar begroting en het jaarverslag. De Consumentenmonitor loopt sinds 2006: tussen 2006-2012 jaarlijks, vanaf 2012 tweejaarlijks. Dit maakt de Consumentenmonitor een langjarig instrument waardoor ontwikkelingen in consumentenbeleving van voedselveiligheid gevolgd kunnen worden, tegen het licht van onder andere optredende voedselcrises en maatschappelijke ontwikkelingen.

De resultaten

Bekijk de Consumentenmonitor voedselveiligheid van 2021 met een overzicht van de peiling van 2021. Bekijk ook de duiding van de peilingen van het consumentenvertrouwen in voedselveiligheid van 2019 en 2021 door bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO), een onafhankelijk onderdeel van de NVWA. Bekijk ook de Consumentenmonitor voedselveiligheid van 2019.