Nieuw Informatieblad 64 over de beheersing relevante gevaren inkoop levensmiddelen

Informatieblad 64 en Informatieblad 65 zijn door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) samengevoegd tot een informatieblad. Het nieuwe informatieblad 64 is een handreiking dat een aantal controlemogelijkheden beschrijft die levensmiddelenbedrijven kunnen toepassen bij het beheersen van de relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen en grondstoffen.

Het oude informatieblad 65 (borging van voedselveiligheid in de levensmiddelenketen met betrekking tot de gevaren verbonden aan inkoop van consumptie gerede producten) is hiermee vervangen. Het nieuwe informatieblad 64 heeft als focus: de beheersing van relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen (inclusief grondstoffen) in het kader van de HACCP. 

Belangrijkste aanpassingen

Naast het samenvoegen zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd. De belangrijkste zijn:

  • Een aantal definities is ter verduidelijking toegevoegd.
  • De reikwijdte is verduidelijkt met een tabel waarin per exploitant de verantwoordelijkheden met betrekking tot de beheersing van relevante gevaren zijn weergegeven.
  • De stappen van de uitvoering van de gevarenanalyse en gevarenbeheersing zijn toegevoegd.
  • In de vier beheersmaatregelen zijn enkele nuances aangebracht.