Goede naleving slachterijen tijdens Offerfeest

De regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid zijn over het algemeen goed nageleefd tijdens het Offerfeest 2021. Een aantal slachterijen is tijdelijk stilgelegd, omdat er niet hygiënisch genoeg werd gewerkt of omdat er op dat moment geen gekwalificeerd personeel aanwezig was dat onbedwelmd mocht slachten. Ook troffen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie op 2 locaties illegaal geslachte schapen aan.

koe in slachthuis bij Offerfeest
Beeld: ©NVWA

Het Offerfeest vond dit jaar plaats van 20 tot en met 22 juli. De NVWA en politie hebben 8 meldingen van illegale slacht onderzocht. Naar aanleiding daarvan zijn in de provincie Gelderland 2 illegale slachterijen aangetroffen. De eerste was op een boerderij. Tegen de eigenaar en 5 andere verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

Een dag later troffen de NVWA en politie achter een woonhuis 6 illegaal geslachte schapen en 2 levende schapen aan. Deze schapen hadden geen oormerken, waardoor niet duidelijk is waar ze vandaan kwamen. De levende dieren zijn daarom overgedragen aan Comité Dierennoodhulp. Tegen één verdachte is proces-verbaal opgemaakt.

Aantal geslachte dieren

Dierenartsen en inspecteurs van de NVWA hebben tijdens het Offerfeest strikt toezicht gehouden op het doden van dieren. Dit jaar hebben 47 slachthuizen dieren mogen slachten tijdens het Offerfeest. Zij hebben een vergunning gekregen om het vlees direct na de slacht uit te leveren. Normaal gesproken mag dat pas als de temperatuur van het vlees lager is dan 7 graden Celsius. Deze slachthuizen hebben bedwelmd en onbedwelmd geslacht.

De Nederlandse wet- en regelgeving staat onbedwelmd slachten onder voorwaarden toe. Dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten zijn tijdens het onbedwelmd slachten permanent aanwezig om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd en de dieren niet onnodig lijden.

Uit voorlopige cijfers blijkt dat dit jaar in Nederland beduidend minder dieren zijn geslacht tijdens het Offerfeest dan vorig jaar. Het ging dit jaar om circa 37.000 dieren. Vorig jaar was het totaal aantal geslachte dieren 46.739. Iets meer dan de helft van de dieren werd dit jaar tijdens het Offerfeest bedwelmd geslacht. Vorig jaar is 49% van de dieren tijdens het Offerfeest bedwelmd geslacht, het jaar ervoor was dit nog maar 23%.

Slachthygiëne

Tijdens het Offerfeest zijn de regels voor dierenwelzijn goed nageleefd. Bij een aantal slachterijen hebben medewerkers van de NVWA aanwijzingen gegeven op het gebied van hygiënisch werken. Bij enkele slachterijen is het slachtproces tijdelijk stilgelegd, omdat de slachthygiëne niet naar behoren was. Er zijn diverse rapporten van bevindingen opgemaakt, voornamelijk voor onhygiënische omgang met karkassen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).