NVWA-slachthuismonitor: Ruim 88.000 inspecties verricht op slachterijen in 2021

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde in 2021 ruim 88.000 inspecties uit bij slachterijen (roodvlees en pluimvee samen). Hierbij zijn 951 overtredingen vastgesteld. Dit leidde tot 175 schriftelijke waarschuwingen en 161 boetes aan roodvleesslachthuizen. Aan pluimveeslachterijen zijn 349 waarschuwingen en 266 boetes opgelegd. Dit blijkt uit de NVWA-slachthuizenmonitor over het jaar 2021.

NVWA dierenarts controleert oormerk van koe
Beeld: ©NVWA

Lisette de Ruigh, directeur Keuren NVWA: "Bij het (permanente) toezicht op slachthuizen heeft de NVWA in 2021 de inspecties op reinigen en ontsmetten geïntensiveerd met het oog op de risico's van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep. Uit de cijfers blijkt dat aandacht voor reinigen en ontsmetten zeer nodig is. Het is cruciaal om de hoge diergezondheidsstatus in Nederland te blijven garanderen. Ook in 2022 blijven we daarom strikt toezicht houden op dit risicogebied. Het bedrijfsleven draagt ook hierin een zware verantwoordelijkheid."

Openbaarmaking gegevens slachthuizen 2021

De NVWA maakt sinds enige jaren gegevens openbaar van de inspecties in de 39 grote roodvlees (23) en pluimveeslachterijen (16). Het gaat dan over de aantallen inspecties op gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid per bedrijf. Ook deelt de NVWA de gegevens over de aantallen schriftelijke waarschuwingen en boeterapporten. Dit zijn sancties achteraf.

Naast dit type sancties neemt de NVWA corrigerende maatregelen direct gericht op de veiligheid van voedsel en de bescherming van het welzijn en de gezondheid van dieren. Een voorbeeld is een ingreep in het proces om beheersing hiervan af te dwingen, zoals het (tijdelijk) stilleggen of vertragen van het slachtproces. Dit vond in 2021 plaats door schorsing van de erkenning van een slachterij.

Een andere sanctie is een opdracht tot een handeling door het bedrijf, zoals schoonmaken of een onderdeel tot dierlijk bijproduct bestemmen. Ook kan de NVWA preventieve maatregelen nemen om herhaling van de overtreding te voorkomen. Daarnaast zijn extra (specifieke) controles in te stellen om naleving van wet- en regelgeving door het bedrijf te bevorderen.

Toezicht op R&O-protocol

Bij de aanvoer van levende dieren bij een slachterij kunnen zich tal van risico's voordoen. De NVWA inspecteert daarom onder andere het reinigen en ontsmetten (R&O) van veevervoer-middelen vanuit het thema diergezondheid. Al in 2021 intensiveerde de NVWA deze R&O-inspecties op slachthuizen vanwege doorlopende dreiging van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep.

Roodvleesslachthuizen en pluimveeslachterijen moeten veevervoermiddelen na lossing zorgvuldig reinigen met ontsmettingsmiddelen in de juiste dosering om besmettelijke dierziekten te voorkomen. De slachthuisexploitant dient te zorgen voor een R&O-protocol. De NVWA controleert of het protocol overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving en toetst ook of het slachthuis het bedrijfsprotocol naleeft.

Aanvullend onderzoek: controle desinfectiemiddelen

In 2021 nam de NVWA op roodvleesslachthuizen met permanent toezicht in aanvulling op het reguliere toezicht op R&O, monsters van gebruikte oplossingen van desinfectiemiddelen voor diertransportmiddelen (PT03 biociden voor veterinaire hygi├źne-doeleinden). Hieruit bleek dat deze roodvleesslachthuizen in het eerste halfjaar 2021 grote moeite hadden met het bereiden van de gebruiksoplossing van het ontsmettingsmiddel en met de juiste concentratie van PT3 desinfectiemiddelen. Omdat deze aanvullende controle meegenomen is in de totaalcijfers van R&O leidde dit tot een flinke toename van het aantal overtredingen: 20 schriftelijke waarschuwingen en 16 boetes over heel 2021 ten opzichte van 2020 met 1 schriftelijke waarschuwing en 0 boetes.

Inspecties met lerend effect

Bij zowel roodvleesslachthuizen als bij pluimveeslachterijen is het aantal controles vanaf januari 2021 o.a. toegenomen door de monstername van desinfectiemiddelen. In de tweede helft van 2021 nam het aantal overtredingen weer af. Het lijkt erop dat de intensieve NVWA-inspecties en monsternames een lerend effect hadden op de naleving van de R&O regels.

Inspectieresultaten roodvleesslachthuizen 2021

Periode Aantal controles Totaal Schriftelijke waarschuwing waardige overtredingen Totaal Niet vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal Vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal Aantal overtredingen Totaal
jan-jun 2021 19.007 92 22 48 162
jul-dec 2021 20.727 83 51 40 174

Inspectieresultaten pluimveeslachterijen 2021

Periode Aantal controles Totaal Schriftelijke waarschuwing waardige overtredingen Totaal Niet vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal Vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal Aantal overtredingen Totaal
jan-jun 2021 23.991 173 32 81 286
jul-dec 2021 25.221 176 110 43 329

Disclaimer

Sommige geconstateerde overtredingen stonden op het moment van het opstellen van de tabellen, in verband met lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures, nog niet onherroepelijk vast. In het overzicht is daarom gekozen voor een onderscheid tussen vaststaande- en niet vaststaande overtredingen. Dit betekent dat de aantallen genoemd in de kolommen "niet vaststaande boetewaardige overtredingen","vaststaande boetewaardige overtredingen" en "aantal overtredingen" niet definitief zijn. Na het moment van publicatie worden de controlegegevens in deze overzichten niet meer bijgewerkt en blijven dus een momentopname.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).