NVWA neemt meer dan 70 verwaarloosde runderen in bewaring vanwege dierenwelzijn

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben woensdag 4 januari bij een veehouder in het midden van het land meer dan 70 runderen in bewaring genomen. Tegen de veehouder wordt proces-verbaal opgemaakt.

Runderen besmeurd met mest
Beeld: ©NVWA

Tijdens een inspectie bij de veehouder in het midden van Nederland, waar ook een dierenarts van de NVWA bij aanwezig was, bleek dat diverse runderen, stieren en kalveren geen schone en droge ligplaats hadden.

Veel runderen waren sterk vermagerd omdat ze niet de beschikking hadden over voer van goede kwaliteit. Daarnaast lekten diverse waterbakken, waardoor het voer erg nat was. De dieren worden nu opgevangen op een adres waar zij de juiste zorg krijgen.

Slechte huisvesting

Verder bleek tijdens de inspectie dat de dieren in het weiland zich konden bezeren en verwonden aan scherpe en uitstekende delen (zoals landbouwmachines, stalen spanten en bouwmaterialen). Ook troffen onze inspecteurs 2 dode runderen aan op het bedrijf.

Runderen gaan op transport in vrachtwagen
Beeld: ©NVWA

De NVWA heeft al langere tijd extra aandacht voor dit bedrijf. Het bedrijf staat namelijk onder verscherpt toezicht. Bedrijven die ondanks herhaald opgelegde maatregelen niet in staat zijn de situatie te verbeteren, komen onder verscherpt toezicht te staan. Deze inspectie vond plaats om te controleren of de veehouder naar aanleiding van eerdere inspecties verbetering heeft aangebracht. Dat bleek niet zo te zijn. Tegen het bedrijf loopt een bestuursrechtelijk en een strafrechtelijk traject.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.