Tweede R&O-verplichting transport vanwege Afrikaanse varkenspest in Kroatië

Vanwege een uitbraak van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Kroatië op 5 varkenshouderijen, moeten met ingang van 29 juni 2023 vervoermiddelen voor evenhoevigen (varkens, runderen, schapen, geiten of herten) die (leeg of geladen) terugkeren of komen uit Kroatië onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.

Vrachtwagen op de weg met veetransport
Beeld: ©NVWA

Het instellen van een tweede R&O is geregeld in de Regeling veterinaire maatregelen specifieke dierziekten of zoönosen, artikel 6.3. De NVWA heeft namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overeenkomstig dit artikel de lidstaat Kroatië aangewezen als EU-risicoland.

Reinigen en ontsmetten

Geladen vervoermiddelen worden na het lossen op de plaats van bestemming ter plekke gereinigd en ontsmet. Aansluitend vindt een tweede R&O plaats op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats, slachthuis of verzamelcentrum.

Na afloop van de tweede R&O laat de transporteur het bewijs van reiniging en ontsmetting invullen en ondertekenen door de toezichthouder van de erkende wasplaats, slachthuis of verzamelcentrum. Vervolgens stuurt de transporteur dit bewijs van de tweede R&O naar het Interventiebureau Dier van de NVWA. De NVWA houdt toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving. De sector is hierover geïnformeerd.

Landen tweede R&O verplichting

De tweede R&O verplichting is al verplicht voor de EU-risicolanden Bulgarije, Estland, Griekenland, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië, Slowakije, Italië, Servië en alle landen buiten de Europese Unie, de zogenoemde derde landen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Read this newsitem in English