NVWA legt uit voorzorg activiteiten 46 veehouders tijdelijk stil

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg en ter voorkoming van eventuele risico’s voor de volksgezondheid 46 veehouderijen tijdelijk stilgelegd. Dit betekent dat er vanaf deze locaties tot nader order geen dieren afgevoerd mogen worden. Dit verbod geldt eveneens voor de dierlijke (bij)producten, zoals mest en melk afkomstig van deze dieren. Het gaat hierbij onder andere om runderen, varkens en schapen bestemd voor de slacht. Aanleiding voor deze maatregel zijn sporen van een plaagdierbestrijdingsmiddel aangetroffen in de lever van een kalf van een van deze veehouders.

Dierenarts controleert karkas
Beeld: ©NVWA
Foto ter illustratie

Het betreft het middel Racumin Foam, bedoeld voor het bestrijden van muizen, met als werkzame stof Coumatetralyl. Het gebruik ervan is toegestaan, maar alleen onder strikte wettelijke gebruiksvoorschriften. Uit onderzoek door de NVWA is gebleken dat het bestrijdingsbedrijf dat werd ingezet voor de plaagdierbestrijding de regels niet of onvoldoende in acht heeft genomen. Hierdoor zijn er dieren blootgesteld aan het plaagdierbestrijdingsmiddel. Het veebedrijf is daaropvolgend geblokkeerd.

Geen vlees in voedselketen

Omdat het bestrijdingsbedrijf ook werkzaamheden heeft uitgevoerd bij 45 andere veehouders zijn uit voorzorg ook hun activiteiten stilgelegd. Onderzocht wordt wanneer, hoe en waar het plaagdierbestrijdingsmiddel bij deze veehouders is toegepast. Wanneer de situatie daar aanleiding voor geeft, worden er verdere controlemonsters van dieren genomen.

Met het uit voorzorg stilleggen van de 46 bedrijven en het daaropvolgende onderzoek wil de NVWA voorkomen dat er dierlijke (bij) producten met de stof Coumatetralyl in de consumptieketen terecht komen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de stof "matig toxisch". Dit houdt in dat het bij inname van grote hoeveelheden schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Pas nadat onderzoek uitwijst dat er geen plaagdierbestrijdingsmiddel is aangetroffen in de dieren, wordt het afvoerverbod opgeheven. Inmiddels is bij 5 bedrijven de afvoer van melk vrijgegeven omdat inspecties uitwijzen dat de plaagdierbestrijding niet in de nabijheid van het melkvee heeft plaatsgevonden.

Onderzoek

De NVWA neemt jaarlijks, steekproefsgewijs, tienduizenden monsters van dieren in slachthuizen. Dit is onderdeel van het Nationaal Plan Residuen. Tijdens een regulier onderzoek werden er sporen aangetroffen van een plaagdierbestrijdingsmiddel in de lever van een kalf. Dat was voor de NVWA aanleiding voor verder onderzoek en de maatregelen zoals nu genomen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.