Update lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

Het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft de lijst met alle toegelaten ontsmettingsmiddelen bij vogelgriep (HPAI) geactualiseerd.

In de toelatingendatabank van het Ctgb zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting (R&O) van diertransportmiddelen en dierverblijfsruimten om een uitbraak van HPAI te voorkomen.

Reinigen van een vrachtwagen voor vervoer van dieren
Beeld: ©NVWA

Om het zoeken naar ontsmettingsmiddelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA op haar website een actuele lijst gepubliceerd met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI. 

De nieuwe lijst van 18 april 2024 is uitgebreider dan de voorgaande lijst van 25 april 2023. Dit heeft vooral te maken met nieuwe Unietoelatingen van ontsmettingsmiddelen, voor de desinfectie van stallen en transportmiddelen. Daarnaast zijn de toelatingen van enkele middelen komen te vervallen.

Deze lijst is opgesteld door het Ctgb op de vermelde datum, en geeft een indicatie van de mogelijk beschikbare middelen. Wijzigingen in toelatingen na deze datum zijn daarom niet meegenomen. Bij gebruik van een middel dient de gebruiker zich ervan te vergewissen of het middel is toegelaten voor het betreffende doel.

Meer informatie

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team woordvoering van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.