Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI

In de toelatingendatabank van het College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn ontsmettingsmiddelen te vinden die gebruikt mogen worden voor de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen en stallen vanwege de vogelgriep (HPAI) uitbraak in Nederland en andere EU-risicolanden. Om het zoeken naar middelen voor diertransport en dierverblijfsruimten te vereenvoudigen, heeft de NVWA besloten om op haar website de lijst te publiceren met alle door het Ctgb toegelaten ontsmettingsmiddelen bij HPAI.

Ontsmettingsmiddelen voor vervoermiddelen zijn biociden, hebben producttype PT03, zijn toegelaten voor gebruik in transportmiddelen voor dieren en hebben als doelorganismen een algemene claim ter bestrijding van virussen of een specifieke claim voor tenminste 2 van de 4 volgende virussen: Mond-en-klauwzeer virus, Klassieke varkenspestvirus, Ziekte van Aujeszky’s virus en Ziekte van Newcastle virus/pseudovogelpest virus.

Op het actuele gebruiksvoorschrift is vermeld hoe u het middel moet toepassen. Daarin staan de dosering, de inwerktijd en andere toepassingsomstandigheden die van belang zijn voor een veilig en werkzaam gebruik van het middel.