NVWA vindt uitheemse schorskevers in tropische kassen

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft tijdens inspecties bij een Nederlands plantenbedrijf meerdere niet-Europese schorskevertjes gevonden. Het gaat om de zogenoemde Euwallacea fornicatus, die sinds 2019 is aangemerkt als een Q-organisme. EU-lidstaten zijn verplicht de introductie en verspreiding van dit organisme tegen te gaan. De NVWA heeft de planten waarop deze kevers bij het bedrijf zijn aangetroffen daarom laten vernietigen. Schorskevers zijn niet schadelijk voor mens en dier.

Kever van Euwallacea fornicatus (een niet-Europese Scolytinae soort).
Beeld: ©Rachel Osborn, USDA APHIS PPQ, Bugwood.org
Kever van Euwallacea fornicatus (een niet-Europese Scolytinae soort).

Keversoort

Schorskevers, ofwel Scolytinae, zijn kleine kevertjes die kunnen voorkomen op houtige gewassen en palmen. Ze zijn bekend als een invasieve soort in gebieden met een warm klimaat als Californië en Zuid-Afrika. Deze keversoort kan dan ook niet overleven in het Nederlandse buitenklimaat. De schorskever veroorzaakt schade in planten en bomen door er gaatjes in te boren, waardoor de planten kunnen afsterven. Ook kunnen zij een schimmel verspreiden waardoor planten ziek kunnen worden.

Vondst

De schorskevers zijn aangetroffen in kassen bij een Nederlands plantenbedrijf dat houtige gewassen uit de tropen importeert, teelt en in de handel brengt. De schorskevers zijn gevonden in een grote ficus en Artocarpus broodboom. Niet-Europese Scolytinae zijn sinds december 2019 Q-organismen (Verordening (EU) 2019/2072). De NVWA heeft de inspectie en monstername bij het Nederlandse bedrijf uitgevoerd in het kader van 'backward tracing', als vervolg op een melding die de NVWA kreeg over een afnemer uit Duitsland.

Bestrijding

Eliminatie van de kevers is alleen mogelijk door alle besmette planten te vernietigen en overige houtige gewassen en palmen gedurende langere tijd te monitoren. Ook hebben inspecteurs van de NVWA bij het Nederlandse bedrijf vallen opgehangen, die gecontroleerd worden tijdens vervolginspecties. De schade voor het bedrijf is groot, omdat alle besmette planten vernietigd worden en omdat er minimaal 3 maanden beperkingen gelden voor de aflevering van waardplanten, in afwachting van de monitoring van de NVWA.

Tracering

De NVWA voert tracering uit op besmette partijen. Afnemers worden geïnformeerd en indien nodig geïnspecteerd.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.