Inspectieresultaten NVWA grote slachthuizen: jaarlijks honderden boetes en waarschuwingen

De NVWA heeft de cijfers gepubliceerd over de inspecties die hebben plaatsgevonden in de grote slachthuizen. Hieruit blijkt dat jaarlijks honderden waarschuwingen en boetes worden opgelegd voor overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid.

Inspectie kadaver in slachthuis
Beeld: ©NVWA

Uit de cijfers gepubliceerd op www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl blijkt dat in 2019 de NVWA 535 schriftelijke waarschuwingen en 361 boetes heeft gegeven aan de grote slachthuizen met permanent toezicht in Nederland. In 2020 stegen deze cijfers naar 577 schriftelijke waarschuwingen en 417 boetes. De meeste overtredingen werden gemaakt op het gebied van hygiëne.

Lisette de Ruigh (directeur keuren NVWA): “Het is belangrijk dat in Nederland vlees op een veilige manier wordt geproduceerd met respect voor dieren. Daarom houdt de NVWA permanent toezicht in de grote slachthuizen. Op deze manier worden dagelijks honderden ‘onzichtbare’ interventies gepleegd door ons, door iedere dag kritisch naar bedrijfsprocessen te kijken en bij te sturen waar nodig. We rekenen erop dat de sector zich maximaal inspant om het dierenwelzijn, de gezondheid van dieren én de voedselveiligheid op een goede manier te waarborgen. We zien dat dit in de dagelijkse praktijk ook veel gebeurt, zoals ook in de cijfers terug te zien is: 1890 overtredingen op ruim 132.000  inspecties. Onze toezichthoudend dierenartsen zijn dagelijks met de slachthuizen in gesprek. Waar het minder goed gaat, grijpen onze dierenartsen in door bijvoorbeeld het opleggen van een boete. Waar noodzakelijk, grijpt de NVWA hard in door bijvoorbeeld door verscherpt toezicht in te stellen of het slachtproces (tijdelijk) stil te leggen.”

Inspectieresultaten slachthuizen rood vlees

Inspectieresultaten slachthuizen rood vlees Overzicht van de trend van overtredingen voor de roodvlees-slachthuizen
PeriodeTotaal aantal controlesTotaal aantal Schriftelijke waarschuwing waardige overtredingenTotaal aantal niet-vaststaande boetewaardige overtredingenTotaal aantal vaststaande boetewaardige overtredingenTotaal aantal overtredingen
jan-jun 201918.012682626120
jul-dec 201917.734832344150
jan-jun 202015.852782134133
jul-dec 202017.745994624169
Brontabel als csv (377 bytes)

Bij rood vlees gaat het om vlees van varkens, runderen, kalveren, schapen, geiten en paarden. In 2019 telde Nederland 22 roodvleesslachthuizen met permanent toezicht. In 2020 waren het 20 bedrijven die samen goed zijn voor 90 procent van de slacht in Nederland.

Inspectieresultaten slachthuizen pluimvee

Inspectieresultaten slachthuizen pluimvee Overzicht van de trend van overtredingen voor de pluimveeslachthuizen
PeriodeTotaal aantal controlesTotaal aantal Schriftelijke waarschuwing waardige overtredingenTotaal aantal niet-vaststaande boetewaardige overtredingenTotaal aantal vaststaande boetewaardige overtredingenTotaal aantal overtredingen
jan-jun 201915.10516020103283
jul-dec 201915.46022418101343
jan-jun 202015.10920740103350
jul-dec 202017.1101938663342

Bij pluimvee gaat het om vlees van kippen, vleeskuikens, eenden, fazanten, e.d. De 18 grote pluimveeslachterijen zijn goed voor 99% van de slacht in Nederland.

Brontabel als csv (384 bytes)

Openbaarmaking

De website www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl toont cijfers per individueel bedrijf met daarbij het aantal overtredingen die geleid hebben tot een schriftelijke waarschuwing of boete. Niet vaststaande boetes zijn de boetes waar nog bezwaar op wordt gemaakt. De overige interventies op slachthuizen die de NVWA pleegt, zijn niet opgenomen in deze cijfers. Denk hierbij aan corrigerende maatregelen ter plekke die direct ingrijpen op het proces en/of het product, zoals bijvoorbeeld het tijdelijk stilleggen van het slachtproces of het laten afwaarderen van vlees tot dierlijk bijproduct zodat het niet meer voor menselijke consumptie gebruikt mag worden.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).