NVWA: Veehouder vanaf 1 februari 2022 risico op proces-verbaal bij afvoer hoogdrachtig rund

De NVWA vraagt veehouders extra aandacht te hebben voor de regels rondom het laten vervoeren van hoogdrachtige of pas afgekalfde runderen. Het gaat specifiek om runderen waarvan de draagtijd voor 90% of meer gevorderd is en om runderen die in de week voor het transport hebben gekalfd. Vanaf 1 februari 2022 verandert de handhaving met betrekking tot het afvoeren van een hoogdrachtig rund naar het slachthuis. Als het hoogdrachtige rund wordt aangevoerd op een slachthuis, kan dit leiden tot strafrechtelijke vervolging van de veehouder.

Koeien in vrachtwagen
Beeld: ©NVWA

In de Transportverordening (Verordening (EG) nr. 1/2005) staan een aantal specifieke situaties opgenomen met betrekking tot gewonde, zwakke en zieke dieren die niet vervoerd mogen worden. Dit geldt onder andere voor het (laten) vervoeren van dieren met een draagtijd van 90% of meer en het (laten) vervoeren van dieren binnen een week na werpen. De inwerkingtreding van de Transportverordening was in januari 2007, toch ziet de NVWA regelmatig dat de naleving tekort schiet. Uit de Inspectieresultaten dierenwelzijn vervoer kwetsbare dieren 2020 blijkt dat 132 inspecties van de in totaal 171 door de NVWA uitgevoerde inspecties niet akkoord waren. In deze gevallen zijn dieren vervoerd die niet vervoerd hadden mogen worden. Hoewel deze inspecties risicogericht zijn geselecteerd, waarbij de kans op overtreding relatief groot is, onderstrepen deze cijfers dat aandacht voor deze kwetsbare diergroepen belangrijk blijft.

Ook verbod op vervoer korte afstanden

Het verbod om dergelijke categorie dieren te vervoeren geldt ook voor vervoer over een korte afstand, zoals het vervoer van dieren tussen verschillende locaties van één bedrijf.

Verscherpte handhaving bij afvoer drachtig rund per 1 februari 2022

Het is de verantwoordelijkheid van de veehouder om goed zicht te hebben op de draagtijd van het vee en daar naar te handelen. In 2022 blijft de NVWA controleren op het vervoer van deze categorie dieren. De handhaving verandert op één punt: zodra een rund naar het slachthuis wordt afgevoerd, waarbij de draagtijd (vermoedelijk) voor 90% of meer gevorderd is en het dier wordt geslacht, wordt niet enkel de overtreding van de Transportverordening ten laste gelegd. Het ongeboren kalf raakt verstoken van zuurstof, waardoor het sterft. Dit wordt gezien als het benadelen van het welzijn van het ongeboren kalf en wordt vanaf 1 februari 2022 als overtreding van artikel 2.1 lid 1 (dierenmishandeling) van de Wet dieren aangemerkt. Deze overtreding wordt de veehouder aangerekend en wordt samen met de overtreding van de Transportverordening aan het Openbaar Ministerie aangeboden in een proces-verbaal.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.