Verlenging pilotperiode Europese richtsnoeren transportwaardigheid varkens in NL

Vanaf 1 november 2021 past de NVWA de Europese Richtsnoeren toe bij de beoordeling van transportwaardigheid van varkens. De richtsnoeren zijn op Europees niveau opgesteld door verschillende  sectorpartijen en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder ook de FVE (de Europese federatie voor dierenartsen). De richtsnoeren geven onder andere aan dat licht zieke en lichtgewonde varkens nog wel vervoerd mogen worden indien er tijdens het transport aan een aantal specifieke voorwaarden wordt voldaan. Het werkbaar inrichten van deze nieuwe voorwaarden blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Er is tijd nodig om dit op een zorgvuldige manier verder te ontwikkelen, waarvoor een pilotperiode is ingesteld.

NVWA inspecteur controleert varkens in stal
Beeld: ©NVWA

De sectorpartijen en de NVWA hebben eerder naar elkaar de intentie uitgesproken om voor 1 maart 2022 met werkbare oplossingen en concrete afspraken te komen. Die moeten enerzijds voldoende tegemoetkomen aan het dierenwelzijn en tegelijkertijd ook praktisch haalbaar zijn. Er blijkt meer tijd nodig om deze oplossingen goed uit te werken.

Verlenging

De NVWA heeft daarom besloten om de pilotperiode te verlengen tot 4 april. Dit houdt in dat er tot die datum enkel schriftelijke waarschuwingen worden opgesteld wanneer varkens niet onder voorwaarden worden vervoerd, terwijl dat volgens de richtsnoeren wel had gemoeten.

Vanzelfsprekend handhaaft de NVWA volgens het interventiebeleid wanneer dieren worden vervoerd die niet transportwaardig zijn.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).