Oproep registratie van pluimveehouders met meer dan 250 vogels

De NVWA roept pluimveehouders die meer dan 250 vogels hebben op zich te laten registreren bij AVINED. Registratie is namelijk verplicht op grond van de Regeling houders van dieren. Toch komt het nog steeds voor dat deze pluimveehouders niet geregistreerd staan.

Bij een uitbraak van vogelgriep is het belangrijk dat de overheid de juiste maatregelen kan nemen om deze zeer besmettelijke dierziekte te bestrijden. Dan gaat het bijvoorbeeld om monitoren op dierziektes en in beeld brengen van risicolocaties. Dat kan alleen als pluimveehouders met meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen of loopvogels bekend zijn. Registreren is verplicht en kan door het aanvragen van een KIP-registratienummer en een Uniek bedrijfsnummer (UBN) bij AVINED, de aangewezen databank voor pluimvee.

bruine kippen achter hek
Beeld: ©NVWA

Regelgeving

Welke regels rondom de registratie precies gelden is afhankelijk van het type pluimvee dat wordt gehouden. Een houder die meer dan 250 kippen, kalkoenen, parelhoenders en eenden houdt, moet ook de aan– en afvoer van zijn pluimvee melden. Dit moet binnen 5 werkdagen. Niet, niet juist of niet tijdig registreren van deze zogeheten I&R gegevens kan leiden tot bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Meer informatie over de I&R verplichtingen bij pluimvee vindt u op RVO.nl.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).