NVWA neemt 400 liter illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag

Inspecteurs en rechercheurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben dinsdag 14 juni een grote hoeveelheid illegale gewasbeschermingsmiddelen in beslag genomen. In een schuur bij een woning in Breda troffen zij middelen aan met de werkzame stof glyfosaat die hier in Nederland niet mogen worden binnengebracht en verkocht. Tegen de eigenaar van de illegale gewasbeschermingsmiddelen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Deel van de inbeslaggenomen illegale middelen
Beeld: ©NVWA
Deel van de inbeslaggenomen illegale middelen

De NVWA startte een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket, nadat er door een persoon uit Breda veelvuldig advertenties op Marktplaats werden geplaatst waarbij niet-toegestane middelen te koop werden aangeboden. Ook na het verwijderen van deze advertenties, het blokkeren van zijn telefoonnummer door Marktplaats en het waarschuwen van de adverteerder door de NVWA, bleven de advertenties maar terugkomen op het platform.

Toen inspecteurs en rechercheurs naar de woning in Breda gingen, vonden zij verpakkingen met 300 liter niet in Nederland toegelaten middelen tegen onkruid. Deze waren afkomstig uit Polen en bestemd voor professioneel gebruik. Snel speurwerk van de NVWA-inspecteurs leidde aansluitend tot een vervolgonderzoek bij drie afnemers van deze middelen. Ook bij hen zijn de aangetroffen illegale middelen in beslag genomen en wordt proces-verbaal opgemaakt. De gewasbeschermingsmiddelen zijn afgevoerd en worden zo snel mogelijk vernietigd. In totaal is er 400 liter illegaal middel in beslag genomen

Risico niet-toegelaten middelen

Door het gebruik van niet-toegelaten middelen (of het onjuist gebruik van toegelaten middelen) kan er gevaar ontstaan voor mens, dier en milieu. In Nederland mogen alleen in ons land toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Bij de toelating wordt ook vermeld hoe het middel gebruikt mag worden. Toegelaten middelen zijn uitgebreid getoetst op mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, de volksgezondheid en de arbeidsomstandigheden van de gebruiker.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Particulieren en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.