NVWA: Voorkom verspreiding invasieve planten en dieren in Nederland

Planten en dieren die van nature niet in Europa voorkomen, kunnen schadelijk zijn voor de natuur. Met ingang van 2 augustus 2022 heeft de Europese Unie daarom 22 nieuwe soorten aan de Unielijst toegevoegd. In de Europese Unie geldt een verbod op bezit, handel, kweek, transport en import van deze invasieve exoten. Ook moet voorkomen worden dat deze soorten zich voortplanten.

Roodbuikbuulbuul (Pycnonotus_cafer)
Beeld: ©Wikimedia Commons - K. hari Krishnan

De soorten zijn op de Unielijst geplaatst omdat ze zich in (delen van) de Europese Unie kunnen vestigen en daar negatieve effecten hebben op de biodiversiteit. Dat kan gaan om concurrentie om ruimte, voedsel, licht en nestgelegenheid, maar ook omdat ze inheemse soorten vangen en opeten of vanwege het overbrengen van ziekten en plagen. Invasieve exoten zijn door menselijk handelen in de EU terecht gekomen. Bijvoorbeeld door handel in sierplanten en huisdieren, of onbewust doordat soorten meeliften met import van goederen.

Nieuwe diersoorten op de Unielijst

Gewone koningsslang (Lampropelisgetula)
Beeld: ©Wikimedia Commons / Alan Schmiere

Er zijn 18 nieuwe diersoorten aan de Unielijst toegevoegd. Voorbeelden van diersoorten die in Nederland worden gehouden en die nu op de Unielijst zijn gekomen, zijn de Thaise eekhoorn, gewone koningsslang en roodbuikbuulbuul. Heb je een dier van de Unielijst al in bezit voordat de soort verboden werd? Je mag het dier houden tot het een natuurlijke dood sterft. Verkopen mag niet en uitzetten of loslaten in de vrije natuur is verboden. Ook moet je voorkomen dat een dier zich voortplant of ontsnapt. Als je niet meer voor je dier kunt zorgen, mag je je dier wel weggeven aan iemand anders. Op de website van RVO staan alle regels die gelden voor de Unielijstsoorten.

Verspreiding invasieve planten voorkomen

Afghaanse duizendknoop (Persicaria Wallichii)
Beeld: ©NVWA / Edu Boer

Van de vier nieuwe plantensoorten die op de Unielijst zijn gekomen, zijn er drie die ook in Nederland voorkomen: de Afghaanse duizendknoop, de boomwurger en watersla. Heb je een plantensoort die op de Unielijst staat in je tuin of vijver? De plant mag in de tuin of vijver blijven. Je moet er dan wel voor zorgen dat de plant zich niet vermenigvuldigt en verspreidt. Als je van de plant af wil, gooi deze dan in de afvalbak voor restafval, niet in de groenbak. Gooi de plant niet op een composthoop. Verkoop geen (stekjes van) invasieve planten en geef ze ook niet weg. Zo help je mee verspreiding van de plant te voorkomen.

De gehele Unielijst, met de 22 nieuwe soorten, staat op de website van de NVWA. Over elke soort kun je daar nadere informatie vinden over onder andere waarnemingen in Nederland, de impact op de biodiversiteit en de introductieroute(s) van de soort.

Informatie voor handelaren

Handelaren in soorten die aan de Unielijst zijn toegevoegd, mogen hun voorraad nog één jaar na inwerkingtreding van het verbod verkopen binnen de Europese Unie. Voor een aantal soorten geldt een speciale overgangstermijn. Voor de soorten watersla, Fundulus heteroclitus (een vis) en Afrikaanse klauwkikker treden de regels van de Europese Exotenverordening 2 jaar na de uitbreiding van de Unielijst in werking. Voor de boomwurger treden de regels 5 jaar na de uitbreiding in werking. De NVWA voert inspecties uit om na te gaan of de verbodsbepalingen voor het bezitten of verkopen van de Unielijstsoorten worden overtreden.

Meer informatie

De Unielijst is onderdeel van de EU-exotenverordening 1143/2014. In deze verordening wordt beschreven welke regels er gelden voor de soorten van de Unielijst.

Voor meer informatie over de soorten op de Unielijst zie de website van de NVWA en voor informatie over de regelgeving de website van RVO.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).