NVWA analyse: veranderingen nodig voor duurzame visketen

Structurele veranderingen zijn nodig om de visketen in Nederland duurzaam en toekomstbestendig te maken. Dat blijkt uit de analyse 'De Visketen in Beeld'. Daarin beschrijft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) risico’s voor voedselveiligheid, natuur en milieu, dierenwelzijn en diergezondheid in de visketen. De NVWA onderzocht wat de toezichthouder zelf, de departementen en het bedrijfsleven kunnen doen om de risico's in de visketen zo effectief mogelijk te beheersen.

In "De Visketen in Beeld" geeft de NVWA aan in te zetten op een integrale handhavingsstrategie die bestaat uit een combinatie van bestuurs-, straf- en fiscaalrechtelijke interventies. Inspecteur-generaal Gerard Bakker: "De NVWA wil effect bereiken om daarmee de publieke belangen van voedselveiligheid, natuur en milieu, dierenwelzijn en diergezondheid te dienen. Dit doet de NVWA niet in isolement: het in overleg treden met de departementen en het bedrijfsleven over de benodigde aanpak van risico's centraal. Dit past in de lijn van Minister Staghouwer die onlangs al aangaf dat de visserijsector kleiner, diverser en duurzamer moet gaan worden."

Vissen in kratten
Beeld: ©NVWA

Voedselveiligheid

Vis, schaal- en schelpdieren passen in een gezonde voeding maar kunnen ook stoffen met een nadelig gezondheidseffect bevatten. Nader onderzoek is nodig naar de effecten van milieuverontreiniging op het leefmilieu van vissen en daarmee de voedselveiligheid van vis en schaal- en schelpdieren. Volgens de NVWA is wet- en regelgeving nodig die is gericht op het voorkomen van milieuvervuiling, zoals bijvoorbeeld voor zware metalen en plastics. Om sommige risico's op het gebied van voedselveiligheid aan te pakken, zal de NVWA nadrukkelijker toezien op hygiëne bij visverwerkende bedrijven en zal de NVWA blijven controleren op het gebruik van niet toegestane additieven in visproducten. Het gebruik van niet toegestane additieven is met name een risico daar waar ze worden gebruikt om vis te kleuren, waardoor bederf niet meer zichtbaar is.

Overbevissing

Om overbevissing te voorkomen en het toezicht effectiever te maken moet wet- en regelgeving voor de visserijsector eenduidiger en beter handhaafbaar worden gemaakt. Daarnaast wordt – in overleg met het ministerie van LNV – onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de naleving te vergroten. Voor de visserijsector zelf ligt er nadrukkelijk een taak om de naleving van regels te verbeteren.

Diergezondheid en dierenwelzijn

De analyse "Visketen in Beeld" gaat ook in op mogelijke risico's voor diergezondheid en dierenwelzijn. Voor diergezondheid is er op dit moment nauwelijks beleid, voor dierenwelzijn ontbreekt wet- en regelgeving grotendeels. De NVWA vindt dat die situatie moet veranderen. Enerzijds om uitbraken van besmettelijke dierziekten bij vissen en schaal- en schelpdieren te kunnen voorkomen. Anderzijds om ervoor te kunnen zorgen dat vissen en schaaldieren niet onnodig lijden op het moment van vangst, oogst, opslag en doding.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.