NVWA: transporthygiëne aanscherpen tegen vogelgriep en varkenspest

Betere reiniging en ontsmetting van veewagens en containers is dringend noodzakelijk om verspreiding van vogelgriep en Afrikaanse Varkenspest te voorkomen. Dat adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Nederland kent een zorgelijke situatie rond vogelgriep. Waar het virus in vorige jaren een ‘zomerdip’ kende, zijn besmettingen deze zomer vrijwel onverminderd doorgegaan. Recent raakten opnieuw bedrijven besmet en is op grote schaal geruimd. Tevens is een grote toename aan besmettingen onder wilde vogels te zien. Voorts zijn in omliggende landen gevallen van Afrikaanse Varkenspest (AVP) gemeld.

Vrachtwagen op de weg met veetransport
Beeld: ©NVWA

Het nauwgezet volgen van de hygiënevoorschriften is cruciaal om verspreiding van vogelgriep en AVP zo veel mogelijk te voorkomen. Extra NVWA-controles van het afgelopen jaar tonen echter aan dat uitvoering van de hygiënemaatregelen niet op alle daarvoor bestemde plaatsen op de juiste wijze gebeurt. Zo bleek het transportmiddel niet op alle plekken voldoende schoongemaakt, of volgt men de reinigings- en ontsmettingsstappen onvoldoende. Soms ook is de concentratie van het ontsmettingsmiddel te laag. Dit vergroot de kans op verdere besmettingen via transport.

Aanscherpen hygiënemaatregelen

Daarom adviseert de NVWA alle vervoerders van pluimvee, broedeieren en varkens nogmaals dringend om de bestaande hygiënemaatregelen aan te scherpen door de onderstaande stappen in de praktijk stelselmatig op te volgen. Deze aanscherping en opvolging van de bestaande R&O-procedures en hygiëneprotocollen op de primaire bedrijven, broederijen en slachthuizen is essentieel om verdere verspreiding van de besmettelijke variant van vogelgriep (HPAI) via diertransport te kunnen beperken.  

Gevaar voor bio-veiligheid

Met het niet of onvoldoende reinigen en ontsmetten (R&O) van vervoermiddelen of bij dit transport gebruikte voorzieningen (bijvoorbeeld kratten/containers) kan smetstof van vogelgriep worden overgebracht op gehouden pluimvee. Dit is een serieus gevaar voor de bio-veiligheid. Dat geldt natuurlijk ook voor andere besmettelijke dierziekten, zoals Afrikaanse Varkenspest.

Stappenplan goede hygiëne

Een goede hygiëne tijdens vervoer van pluimvee bevordert de gezondheid van de dieren en voorkomt indirecte verspreiding van het vogelgriepvirus. Ook u heeft hier een belangrijke rol in. Daarom adviseert de NVWA u dringend om het onderstaande stappenplan te volgen:

  1. Reinig het (pluimvee)transportmiddel en de bij dit transport gebruikte kratten/container eerst grondig en ontsmet deze vervolgens.
  2. Reinig met (lauw)warm water, in combinatie met een schuimreiniger. Dit zorgt voor een betere oplossing van vuil en een betere doordringing van het vuil.
  3. Gebruikt u een schuimreiniger? Spoel dit reinigingsmiddel grondig af met water, voordat u start met de ontsmetting. Zo voorkomt u dat overblijfselen van het reinigingsmiddel op het vervoersmiddel achterblijven en zich vermengen met het ontsmettingsmiddel.
  4. Ontsmet uitsluitend met toegelaten ontsmettingsmiddelen. Volgens de biociden regelgeving is er een specifieke toelating voor het ontsmetten van veevervoermiddelen. Dit zijn de zogenoemde PT-03-middelen. Een niet-limitatieve lijst van deze middelen is te vinden op de NVWA-website: Lijst toegelaten ontsmettingsmiddelen R&O HPAI | Voorschrift | NVWA. Een uitgebreide lijst kan via de databank op de website van het Ctgb opgevraagd worden: Toelating en gebruik | College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (ctgb.nl)
  5. Maak de ontsmettingsmiddelen aan en doseer en gebruik ze zoals aangegeven op het gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing, om goede hygiëne te bereiken. Het is vooral  belangrijk om de juiste dosering aan te houden!
  6. Voor een goede reiniging en ontsmetting van vervoersmiddelen heeft leidingwater de voorkeur. Dit in verband met de waterkwaliteit.
  7. Spoel na de benodigde inwerktijd van het ontsmettingsmiddel na, voor zover het wettelijk gebruiksvoorschrift dat in verband met de veiligheid van mens of dier voorschrijft.
  8. Het vervoersmiddel moet aanvullend actief of passief worden gedroogd (of in ieder geval een periode waarin deze leeg is). Het drogen van vervoersmiddelen bevordert namelijk de effectiviteit van de desinfectie en beschermt de gezondheid van de te vervoeren dieren.

Meer informatie over het reinigen en ontsmetten van pluimveevervoermiddelen vindt u in de NVWA-brochure ontsmetting diertransportmiddelen, en de NVZ-brochures over reinigingsmiddelen in de pluimveehouderij, desinfectiemiddelen in het (pluim)veetransport.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).