Kilometers aan illegale netten in beslag genomen op Markermeer

Het visstroperijteam van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben in totaal ruim 4 kilometer aan illegale netten in beslag genomen op het Markermeer. Dat gebeurde donderdag 13 oktober tijdens een gezamenlijke actie. Een visserijbedrijf wordt ervan verdacht de netten in het water te hebben gezet. Tegen dat bedrijf wordt proces-verbaal opgemaakt.

Visnet uit water ophalen
Beeld: ©NVWA

De verschillende diensten hadden aanwijzingen dat het visserijbedrijf met meer netten viste dan volgens de vergunning is toegestaan. Daarom is een strafrechtelijk onderzoek gestart onder leiding van het Functioneel Parket. Informatie uit dat onderzoek was aanleiding voor een controle van de netten die het bedrijf had uitgezet op het Markermeer.

Vervalste merken

De diensten troffen 40 staande netten aan, met elk een lengte van minimaal honderd meter. Het visserijbedrijf heeft een vergunning voor maximaal 1.600 meter aan netten. Aan veel van de netten waren bovendien vervalste merken bevestigd. De unieke nummers op deze merken maken duidelijk van wie de netten zijn. Alle 40 netten zijn in beslag genomen. Levende vissen zijn uit de netten bevrijd en weer teruggezet in het water.

Visstroperij aanpakken

Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).