Nieuw: Veldgids invasieve houtige planten in Nederland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft, in samenwerking met Naturalis Biodiversity Center en Staatsbosbeheer, een veldgids gemaakt met daarin de uitheemse bomen en struiken die in bospercelen prioriteit hebben bij het voorkomen van schade.

In de Nederlandse bossen komen diverse uitheemse bomen en struiken voor. Niet alle planten zijn even gewenst, bijvoorbeeld omdat ze andere (inheemse) soorten verdringen. Het is belangrijk om de meest risicovolle exoten te kunnen herkennen, zodat deze kunnen worden verwijderd. Hierdoor wordt schade aan de natuur voorkomen of beperkt. Ook voor soorten die op de Unielijst invasieve exoten staan, is een vroegtijdige signalering belangrijk. Zeker voor soorten die nog maar beperkt aanwezig zijn en waarvan de verwachting is dat ze nog volledig verwijderd kunnen worden.

Hemelboom
Beeld: ©Johan van Valkenburg, NVWA

Deze veldgids is gemaakt omdat herkenning van uitheemse soorten niet altijd gemakkelijk is, zelfs niet voor mensen met goede kennis van de inheemse flora. In de nieuwe Veldgids Invasieve houtige planten in Nederland staan 45 soorten(-groepen) beschreven. Per soort wordt informatie gegeven over onder andere belangrijke kenmerken, gelijkende soorten, de actuele verspreiding, de effecten van de soort en hoe de plant te verwijderen is. De veldgids bevat veel foto's die het makkelijker maken om een soort te herkennen.

De veldgids invasieve houtige planten is te vinden op de website van de NVWA.

De NVWA heeft al eerder een vergelijkbare veldgids gemaakt voor invasieve waterplanten, waarin de 22 meest risicovolle uitheemse waterplanten in Nederland worden beschreven. Deze gids staat ook op de website van de NVWA.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.