Controle in Den Haag: Vapes te vaak nog op toonbank

Tijdens een risicogerichte inspectiedag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in Den Haag bleek dat het merendeel van de gecontroleerde verkooppunten zich niet aan alle regels hielden. Inspecteurs voerden in totaal bij 25 winkels inspecties uit op onder andere het uitstalverbod dat geldt voor tabaksproducten en dampwaren (ook wel vapes genoemd). Zo werden er vapes zichtbaar op of achter de toonbank aangetroffen, terwijl dat niet is toegestaan. De NVWA blijft de komende tijd controleren of het de regels rondom tabak- en vapeverkoop worden nageleefd.

Logo Rookvrij

In de 25 geïnspecteerde winkels zijn in totaal 30 overtredingen vastgesteld. Dit betekent overigens niet dat alle winkels de regels overtraden. Bij sommige winkels werden meerdere overtredingen geconstateerd. Zo werden er onder andere vapes uitgestald op een manier waarbij ze niet werden afgeschermd of werd er op een andere manieren reclame gemaakt. De reden hiervan leek onwetendheid van de winkeleigenaren. Andere tabaksproducten werden wel afgeschermd. Daarnaast constateerden de inspecteurs dat er vapes verkocht werden zonder Nederlandse gezondheidswaarschuwing. In één van de winkels zijn illegale sigaretten aangetroffen, de NVWA heeft dit overgedragen aan de douane.

Een van de maatregelen

Een inspecteur van de NVWA benadrukt het belang van het uitstalverbod: "Het uitstalverbod is er om ervoor te zorgen dat mensen niet worden verleid om te gaan roken wanneer ze in een supermarkt zijn of door de stad lopen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het zien van tabaksproducten kan aanzetten tot roken, het doorgaan met roken vergemakkelijkt en het moeilijker wordt om te stoppen met roken. Het uitstalverbod is een van de maatregelen om het stoppen met roken makkelijker te maken en beginnen moeilijker. Het is dus van groot belang dat winkels zich aan dit verbod houden."

De NVWA zal de komende tijd blijven controleren of het uitstalverbod voor rookwaren wordt nageleefd. Winkels die zich niet aan het verbod houden, kunnen een boete krijgen. Ook controleert de NVWA regelmatig of winkels zich houden aan de leeftijdsgrens. Het is verboden rookwaren te verkopen aan jongeren onder de 18.

Maatschappelijk probleem

Toezicht en handhaving door de NVWA en voorlichting door de overheid alleen zijn niet genoeg om een rookvrije samenleving te realiseren. Roken en vapen is een maatschappelijk probleem. Daarom is het van belang dat ook winkeliers, gebruikers en hun omgeving (zoals ouders en scholen) zich bewust zijn van de gevaren van het gebruik van dit soort producten. Informatie over de gezondheidseffecten is beschikbaar via informatiekanalen als de website Rokeninfo.nl.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).