NVWA neemt beschermde dieren in beslag op curiosamarkt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakt proces-verbaal op tegen 4 handelaren op een curiosamarkt in de provincie Brabant. Zij boden zondag 23 april onder andere opgezette beschermde dieren en beschermde dieren op sterk water te koop aan, maar konden niet aantonen dat zij die dieren legaal in hun bezit hadden gekregen. NVWA-inspecteurs namen in totaal 12 dieren en voorwerpen in beslag.

Doornstaartagamen
Beeld: ©NVWA

Op de markt boden handelaren allerlei 'curiosa' aan. Tussen de koopwaar troffen inspecteurs diverse opgezette beschermde dieren aan, zoals een bosuil, een sperwer, een cobra en een Ambonese doosschildpad. De verkopers konden de legale herkomst ervan niet aantonen. Hetzelfde gold voor een aantal beschermde dieren op sterk water: een python, een baby madagaskardaggekko, en 4 doornstaartagamen. Daarnaast stuitten inspecteurs op een dode Europese kanarie en een schedel van een Griekse landschildpad. Ook deze dieren zijn beschermd.

Documenten nodig

De handel in (voorwerpen afkomstig van) beschermde planten en dieren is aan strenge regels gebonden. Er zijn vaak documenten nodig om aan te tonen dat de dieren of voorwerpen legaal zijn verkregen. Bij 4 stands konden verkopers dat niet aantonen. Daarom hebben NVWA-inspecteurs koopwaar in beslag genomen. Ook maken zij proces-verbaal op tegen de handelaren.

Opgezette cobra
Beeld: ©NVWA

Word geen onderdeel van illegale handel

Welke dieren en planten beschermd zijn en onder welke voorwaarden ze verhandeld mogen worden, is vastgelegd in de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Daarnaast kan er nationaal strengere wetgeving gelden. Raadpleeg daarom wet- en regelgeving als u van plan bent een dier of plant te verkopen of aan te schaffen. En ga niet over tot aankoop als de verkoper niet de vereiste documenten kan overleggen. Zo raakt u niet ongewild betrokken bij de illegale handel in dieren en planten. Meer informatie over de handel in beschermde dieren en planten en het aanvragen van CITES-documenten vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wanneer u vermoedt dat er sprake is van illegale handel, meld dat dan bij de NVWA of de politie. Of desnoods anoniem via Meld Misdaad Anoniem. Zo en helpt u mee om deze vorm van criminaliteit terug te dringen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).