NVWA verlaagt slachtsnelheid pluimveeslachterij

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) trekt de toestemming om op hoge snelheid te mogen slachten in van een pluimveeslachterij in Limburg. Het bedrijf mag nog wel slachten, maar niet meer op hoge snelheid. Daarnaast wordt het slachthuis onder verscherpt toezicht geplaatst.

Slachthuis kippen
Beeld: ©NVWA

De NVWA heeft de afgelopen maanden bij het bedrijf verschillende hygiëne- en dierenwelzijnsovertredingen vastgesteld. Zo werden dieren tegen elkaar aangedrukt tijdens het uitladen van de vervoerscontainers omdat het slachthuis niet controleerde of de openingen openstonden waardoor de kuikens de containers verlaten.

De NVWA heeft tegen alle geconstateerde overtredingen opgetreden door corrigerende maatregelen toe te passen en rapporten van bevindingen te schrijven. Maar het bedrijf is onvoldoende in staat gebleken om het bedrijfsproces structureel te verbeteren. 

Hoge snelheid slachten

Slachthuizen die op hoge snelheid slachten hebben daar een specifieke toestemming voor nodig. Er gelden namelijk extra strenge eisen om op hoge(re) snelheid te mogen slachten, om zo het dierenwelzijn en de hygiëne te blijven borgen. Dit slachthuis had een specifieke toestemming om 7.500 vleeskuikens per uur te slachten. Door de schorsing valt het bedrijf nu terug naar de algemene maximale slachtsnelheid van 6.000 vleeskuikens per uur. De maximale toegestane slachtsnelheid voor vleeskuikens is in Nederland op dit moment 13.500 per uur.

Het slachthuis krijgt 5 maanden de tijd om concrete verbeteringen door te voeren. Waarbij het bedrijf in een aaneensluitende periode van 3 maanden moet voldoen aan de strikte eisen om op een hogere snelheid te mogen slachten. Wanneer het verbetertraject binnen de genoemde termijn niet tot een gewenst resultaat heeft geleid, wordt de toestemming om op hoge snelheid te slachten definitief ingetrokken. Ook kan bij onvoldoende verbetering de erkenning van het bedrijf geschorst worden, dit betekent dat het bedrijf niet meer mag slachten.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).