NVWA-slachthuismonitor: Veel overtredingen in slachthuizen in eerste helft 2022

In de eerste helft van 2022 zijn er door de NVWA 5.700 tekortkomingen vastgesteld in de 39 grote Nederlandse roodvlees- en pluimveeslachthuizen. Dit heeft geleid tot 401 schriftelijke waarschuwingen of boetes.

De meeste tekortkomingen hadden betrekking op hygiëne en ook op het gebied van dierenwelzijn werd een groot aantal fouten geconstateerd. Zo werden dieren niet goed bedwelmd en werd er verontreiniging van darminhoud op karkassen gevonden. De 401 gesanctioneerde overtredingen zijn onderverdeeld in 70 schriftelijke waarschuwingen en 62 boetes aan roodvleesslachterijen, en 147 waarschuwingen en 122 boetes aan pluimveeslachterijen.

Dierenarts controleert karkas
Beeld: ©NVWA

Veel tekortkomingen

De 5.700 tekortkomingen die de NVWA heeft geconstateerd, kunnen leiden tot een boete of schriftelijke waarschuwing. Het openbaar gemaakte aantal waarschuwingen en boetes op bedrijfsniveau geeft dus maar deels inzicht in de prestaties van slachterijen.

Toezichthoudend dierenartsen en inspecteurs grijpen in bij tekortkomingen, en sturen bij als dat nodig is. Dit om te voorkomen dat het dierenwelzijn of de voedselveiligheid in het geding komt. Zo kan de slachtlijn tijdelijk worden stilgelegd of het slachthuis worden aangesproken op het gedrag. Daarmee kan het slachthuis een bestaande overtreding direct opheffen of kan een verdere overtreding worden voorkomen. Alle interventies die de NVWA uitvoert, moeten leiden tot structurele verbeteringen in de procesuitvoering door het slachthuis.

Van deze 5.700 tekortkomingen gingen er meer dan 1.400 over dierenwelzijn. Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA: 'De cijfers laten zien dat slachthuizen op dit moment onvoldoende verantwoordelijkheid nemen om dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen. Het gaat te vaak mis en het moet beter. De vereiste verandering en houding van de sector moet uit het bedrijfsleven zelf komen. Daar waar het bedrijfsleven tekortschiet, grijpen we in.'

Permanent toezicht

De 39 grote slachthuizen in Nederland staan onder permanent toezicht van de NVWA. Toezichthouders en inspecteurs zijn daar dus continu aanwezig tijdens het slachtproces. Zij verdelen hun aandacht over de verschillende bedrijfsruimten van het bedrijf. De NVWA benadrukt dan ook dat het de verantwoordelijkheid van de slachthuizen zelf is om zich aan de geldende wet- en regelgeving te houden.

De NVWA maakt sinds enige jaren gegevens openbaar van de inspecties in de 23 roodvlees en 16 pluimveeslachterijen met permanent toezicht. Het gaat dan over de aantallen schriftelijke waarschuwing - en boetewaardige overtredingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid per bedrijf.

In de podcast 'De Inspecteur' vertelt dierenarts Daphné over haar werk in een groot slachthuis. Beluister de podcast via Apple Podcasts of Spotify.

Inspectieresultaten roodvleesslachthuizen eerste helft (januari - juni) 2022

Periode Totaal aantal controles Totaal schriftelijke waarschuwing waardige overtredingen Totaal niet vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal aantal overtredingen
januari - juni 2019 18.012 68 26 26 120
juli - december 2019 17.734 83 23 44 150
januari - juni 2020 15.852 78 21 34 133
juli - december 2020 17.745 99 46 24 169
januari - juni 2021 19.007 92 22 48 162
juli - december 2021 20.727 83 51 40 174
januari - juni 2022 26.591 70 34 28 132

Inspectieresultaten pluimveeslachterijen eerste helft (januari - juni) 2022

Periode Totaal aantal controles Totaal schriftelijke waarschuwing waardige overtredingen Totaal niet vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal vaststaande boetewaardige overtredingen Totaal aantal overtredingen
januari - juni 2019 15.105 160 20 103 283
juli - december 2019 15.460 224 18 101 343
januari - juni 2020 15.109 207 40 103 350
juli - december 2020 17.110 193 86 63 342
januari - juni 2021 23.991 173 32 81 286
juli - december 2021 25.221 176 110 43 329
januari - juni 2022 23.640 147 65 57 269

Disclaimer

Sommige geconstateerde overtredingen stonden op het moment van het opstellen van de overzichtstabellen, in verband met lopende bezwaar- en/of beroepsprocedures, nog niet onherroepelijk vast. In het overzicht is daarom gekozen voor een onderscheid tussen vaststaande- en niet-vaststaande overtredingen. Dit betekent dat de aantallen genoemd in de kolommen 'niet vaststaande boetewaardige overtredingen', 'vaststaande boetewaardige overtredingen' en 'aantal overtredingen' niet definitief zijn. Na het moment van publicatie worden de controlegegevens in deze overzichten niet meer bijgewerkt en blijven dus een momentopname.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).