NVWA in 2022: de wereld verandert en het toezicht verandert mee

Vandaag publiceert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) haar Jaarbeeld 2022. Hierin vertelt de NVWA, zoals elk jaar, over de belangrijkste resultaten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Daarnaast legt de NVWA verantwoording af over de resultaten van het werk.

Infographic jaarbeeld 2022
Beeld: ©NVWA

Samen verantwoordelijk

Gerard Bakker, inspecteur-generaal van de NVWA: 'Ons toezicht doet er toe. Veilig voedsel, veilige consumentenproducten, het welzijn van dieren en de bescherming van de natuur zijn belangrijk voor Nederland. We zijn een organisatie waar de samenleving op kan rekenen. Daar hebben we ook in 2022 weer hard aan gewerkt. Hiervoor zoeken we onder andere steeds meer de samenwerking met beleidsmakers, ngo's en koplopers in het bedrijfsleven. Dus ook met de vleessector. Voor ons de uitdagende taak om toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving. En voor het bedrijfsleven de opgave goed voor hun dieren te zorgen en overtredingen op het gebied van dierenwelzijn tegen te gaan. Daar blijven we over in gesprek en ons als NVWA hard voor maken. We hebben hierin allen een eigen rol en verantwoordelijkheid.'

Maatschappelijke belangstelling

De NVWA heeft in 2022 projecten gedraaid, inspecties uitgevoerd en overtredingen geconstateerd. Zo werden er met behulp van nieuwe opsporingstechnieken medicijnresten in rundvlees gevonden, hebben ze koffers met in totaal 105 kilo glasaal in beslag genomen en zijn er boetes gegeven bij fraude met mest. Verder nam de NVWA ruim 500 kuub fout hout in beslag en waarschuwde ze voor levensgevaarlijke harddrugs in champagne. Daarnaast werden er veel publiekswaarschuwingen gepubliceerd. Allemaal onderwerpen die maatschappelijk volop in de belangstelling staan.

Technische innovatie

De wereld verandert en het toezicht verandert mee. Naast reguliere inspecties kijkt de NVWA voortdurend naar nieuwe en andere toezichtinstrumenten om risico's te verminderen en naleving te bevorderen. Zo heeft de NVWA in 2022 een app ontwikkeld waardoor inspecteurs onder andere geografische informatie krijgen over broedplaatsen van tijgermuggen. Verder zijn er drones ingezet bij inspecties van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor de pilot cameratoezicht in slachthuizen heeft de NVWA de publieksprijs 'Innovatieprijs Toezicht 2022' gewonnen.

Veranderende maatschappij

In 2022 heeft de NVWA extra middelen gekregen om de organisatie te versterken, om naleving van wet- en regelgeving te blijven stimuleren en in te grijpen daar waar dat nodig is. Ook de NVWA ziet dat de samenleving steeds meer betrokken is en over de schouder meekijkt. Het zorgt ervoor dat de NVWA het werk zichtbaar, open en transparant maakt. Daarom geven we helderheid waarom wij bepaalde keuzes maken om het toezicht op de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten, het dierenwelzijn en de bescherming van de natuur te waarborgen. En geven we inzicht met welke middelen en mogelijkheden de NVWA dit werk goed kan doen.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.