NVWA houdt strikt toezicht op het slachten tijdens het Offerfeest

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt ook dit jaar strikt toezicht op het slachten tijdens Eid Al-Adha, ook wel bekend als het Offerfeest. Dat vindt dit jaar plaats van 28 tot en met 30 juni. In de 38 deelnemende slachthuizen zijn dierenartsen van de NVWA en hun officiële assistenten permanent aanwezig om toe te zien op naleving van de regels voor het slachten. Daarnaast zijn de NVWA en de politie extra alert op illegale slachtactiviteiten buiten de slachthuizen.

Tijdens het Offerfeest worden in korte tijd veel schapen, geiten en runderen geslacht, zowel verdoofd als zonder verdoving. Zonder verdoving slachten heet in vaktermen ‘onbedwelmd slachten’. Toezichthouders van de NVWA zijn tijdens het onbedwelmd slachten permanent aanwezig op de dodingsplek om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Het gaat dan met name om het borgen van niet onnodig lijden van dieren. Als er sprake is van overtredingen, neemt de NVWA maatregelen. Dat kan variëren van waarschuwingen tot boetes en in ernstige gevallen zelfs sluiting van de slachtlocatie.

Controle geslachte schapen in slachthuis
Beeld: ©NVWA

Onbedwelmd slachten

De NVWA wil ervoor zorgen dat de slacht tijdens het Offerfeest op een verantwoorde manier plaatsvindt, waarbij erop wordt toegezien dat de wet- en regelgeving ten aanzien van het dierenwelzijn en voedselveiligheid wordt nageleefd.

Tijdens het Offerfeest wordt ongeveer de helft van de dieren onbedwelmd geslacht. Onbedwelmd slachten staat de Nederlandse wet- en regelgeving alleen onder strikte voorwaarden toe, en uitsluitend ten behoeve van de joodse of islamitische religie. De NVWA houdt tijdens het Offerfeest, net als bij de reguliere slacht, toezicht op voedselveiligheid én op het niet onnodig lijden van de dieren. Zo zullen de dieren die binnen 40 seconden na het zetten van de halssnede nog tekenen van bewustzijn vertonen, verplicht worden verdoofd.

Illegaal slachten

De NVWA en politie zijn ook dit jaar alert op illegale slachtingen buiten een erkend slachthuis. Bij een vastgestelde overtreding volgen strenge maatregelen. De boete voor het onbedwelmd slachten van een dier buiten een erkend slachthuis kan oplopen tot 90.000 euro. Overtreders riskeren ook een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar.

Heeft u zaken opgemerkt of informatie over een mogelijke illegale slachting? Vermoedt u dat er een weidedier is gestolen? Of hoort of ziet u bijvoorbeeld een schaap op een ongebruikelijke plaats, zoals in een woonwijk? Dan kunt u dit (desgewenst anoniem) melden bij de NVWA via 0900-03 88 of via de website.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.