NVWA-IOD doorzoekt mestverwerkende bedrijven in fraudeonderzoek

De NVWA-IOD heeft op dinsdag 18 juli 2 woningen en 4 mestverwerkende bedrijven in de provincies Drenthe, Overijssel en Groningen doorzocht. Dat gebeurde in een lopend strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met co-vergisters. De mestverwerkende bedrijven worden ervan verdacht facturen te vervalsen en hun mestboekhouding onjuist bij te houden. Rechercheurs hebben op alle doorzochte locaties administratie in beslag genomen. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

IOD neemt dozen in beslag
Beeld: ©NVWA / Archieffoto

Een manier om mest te verwerken is co-vergisting. In co-vergisters wordt biogas opgewekt door een mengsel van dierlijke mest en andere organische producten te vergisten. Het restproduct – het zogeheten digestaat – kan in een aantal gevallen worden gebruikt als meststof. Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk een onjuiste administratie van aangevoerde en verwerkte mest en andere producten is bijgehouden. Daardoor is er geen zicht op welke stoffen en in welke hoeveelheden er door de bedrijven zijn vergist. Ook is niet duidelijk waaruit het verkregen digestaat bestaat. Dat brengt een mogelijk risico voor de volksgezondheid en het milieu met zich mee.

Mestfraude is schadelijk

In Nederland is een mestoverschot. Om het milieu te beschermen gelden er daarom strenge regels voor de handel in, het vervoer, de verwerking en de toepassing van mest. Aan de legale afvoer en verwerking van mest zijn kosten verbonden. Met het niet naleven van de regels valt al snel veel geld te besparen of te verdienen. Dat leidt tot concurrentievervalsing en ondermijnt het beleid van de overheid. Een teveel aan mest op het land is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).