Consument vaak nog misleid bij aanprijzing sapkuren via internet

Uit recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is gebleken dat maar liefs 17 van de 29 onderzochte websites medische claims maken over hun sapkuren. Dit is niet toegestaan. Verder kwamen bij 12 websites ongeoorloofde gezondheidsclaims voor en bij 9 websites voldeed de verplichte voedselinformatie niet. Denk hierbij aan ontbrekende informatie over allergenen of geen voedingswaarde tabel op de website. De NVWA heeft maatregelen genomen op alle 29 websites om ervoor te zorgen dat ze aan de regels voldoen. De NVWA vindt het belangrijk dat de consument goed geïnformeerd wordt.

Glas met detoxsap
Beeld: ©Pure Budget

Misleiding

Op de websites met medische claims werd aangegeven dat de sappen en sapkuren ziekte konden genezen of voorkomen. Denk aan "bestrijd jouw griep met onze sappen" of "onze sappen beschermen tegen verkoudheid of griep". Het gebruik van medische claims bij deze kuren is niet toegestaan omdat het hier niet om geneesmiddelen gaat.

Op de websites met gezondheidsclaims werd onterecht aangegeven dat de gebruiker van de sappen gezondheidsvoordelen ondervindt, zoals gewicht verliezen of reinigen van het lichaam (detoxen). Alleen gezondheidsclaims die wetenschappelijk zijn onderbouwd en wettelijk zijn toegestaan mogen onder bepaalde voorwaarden worden gebruikt.

Alle bedrijven van deze websites hebben een officiële waarschuwing ontvangen of er is een boete opgemaakt. Veel bedrijven hebben snel actie ondernomen en de website aangepast of uit de lucht gehaald. Sommige bedrijven hebben contact opgenomen met de Keuringsraad om advies te krijgen bij de aanpassing van hun teksten over claims op hun website. Zie voor meer informatie: Werkafspraken NVWA en Keuringsraad.

In de komende periode zullen er herinspecties plaatsvinden om te controleren of de websites van de onderzochte bedrijven nu wel aan de wetgeving voldoen. Als de overtreding dan niet opgeheven is neemt de NVWA zwaardere maatregelen: na een officiële waarschuwing volgt een boete, en als al een boete is opgelegd volgt nogmaals een (hogere) boete.

Claims

Claims kunnen voorkomen op etiketten van levensmiddelen, maar ook in folders, op websites en op (sociale) media. Claims, inclusief voedings- en gezondheidsclaims, zijn een vrijwillige vorm van voedselinformatie. Vrijwillige voedselinformatie mag nooit misleidend, verwarrend of dubbelzinnig zijn. De NVWA onderzoekt steekproefsgewijs/risicogericht of bedrijven bij levensmiddelen onjuiste of verboden claims maken. De NVWA adviseert om gebruikers zelf ook kritisch te kijken naar de claims bij producten.

Melding doen

Heeft u twijfels over een levensmiddel? Of voelt u zich misleid? Meld het bij ons.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88 (gebruikelijke belkosten).