Ik heb een Besluit tot oplegging boete ontvangen

U heeft een Besluit tot oplegging van een boete ontvangen. Dit heeft gevolgen voor u. In het besluit staat dat u een boete krijgt.

Uw zienswijze is gebruikt bij het besluit

Heeft u uw zienswijze gegeven? Dan hebben we dit gebruikt bij de beoordeling van uw zaak. In het besluit vindt u onze reactie op uw zienswijze.

Inhoud brief Besluit tot oplegging van een boete

  • Uitleg waarom we besloten hebben u een boete te geven
  • Een reactie op uw zienswijze (als u die heeft gegeven)
  • Een overzicht van de regels die u heeft overtreden
  • Informatie over de hoogte van de boete
  • Informatie over hoe u bezwaar kunt maken

U moet de boete betalen

Heeft u een boete gekregen? Dan moet u deze betalen. U ontvangt van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een apart bericht. Daarin staat hoe u de boete kunt betalen en wanneer u betaald moet hebben. Vragen over deze betaling kunt u aan het CJIB stellen.

Betaal op tijd

U moet het boetebedrag binnen 6 weken betaald hebben. Deze periode begint te lopen vanaf de datum die boven de brief met het besluit staat. Bent u te laat, dan krijgt u maximaal 2 aanmaningen.

  • In de 1e aanmaning verhoogt het CJIB het boetebedrag met aanmaningskosten.
  • Als u ook na de 2e aanmaning niet binnen 2 weken betaald heeft, dan krijgt u een dwangbevel. Dit is een brief waarin staat om welk bedrag het gaat en wanneer u moet betalen. Het dwangbevel krijgt u van de gerechtsdeurwaarder die bijvoorbeeld bevoegd is om uw spullen te verkopen of beslag te leggen op uw loon.

Wat als ik het niet eens ben met het besluit?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken. Doe dit op tijd. Als u bezwaar maakt, dan beoordelen we het besluit opnieuw. Dit kan betekenen dat we het besluit aanpassen of dat er niets voor u verandert. Lees hoe u bezwaar kunt maken.

Moet ik de boete al betalen?

Ook als u bezwaar maakt moet u de boete op tijd betalen. Als achteraf blijkt dat de boete onterecht was, dan krijgt u de betaalde kosten van ons terug.

Verscherpt toezicht

U kunt onder verscherpt toezicht komen als u zich meerdere keren niet aan de wet houdt of als het risico voor de veiligheid van mens, dier of milieu groot is. Dan krijgt u extra controles en gaan wij regelmatig een gesprek met u aan. Ook kunnen we u andere maatregelen opleggen zoals het sluiten of stilleggen van uw bedrijf.

Vragen? Neem contact op

Heeft u nog vragen over het besluit? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw zaak. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u bovenaan de rechterzijde van de brief.