Ik kan een bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met ons besluit om u een boete te geven of een maatregel op te leggen? Dan kunt u bezwaar maken.

Informatie over hoe u bezwaar kunt maken vindt u onderaan de brief met het Besluit tot oplegging van een boete, of de brief met het Besluit tot het opleggen van een maatregel. Daar staat ook binnen welk termijn u dit moet doen.

Let op: wij nemen nog andere soorten besluiten. Zoals keuringsbeslissingen, verdacht- of besmetverklaringen, Woo-besluiten, facturen, verlenen van vergunningen en erkenningen enzovoorts. Lees hoe u tegen deze andere besluiten bezwaar maakt.

Neem eerst contact op

Het is goed om eerst contact op te nemen met de behandelaar van uw zaak. Misschien kunnen we uw bezwaren op die manier al wegnemen. Bijvoorbeeld omdat u of wij na dit gesprek de zaak anders bekijken. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u boven aan de rechterzijde van de brief.

Wat moet in het bezwaarschrift staan?

In het bezwaarschrift zet u:

 • de datum dat u bezwaar maakt
 • uw naam en adres
 • een omschrijving van de boete of maatregel, met het briefkenmerk, datum en boetezaaknummer, of een kopie van de hele brief
 • de reden(en) waarom u het niet eens bent met de boete of de maatregel
 • uw handtekening

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Zorg dat u alle bovenstaande gegevens meldt en uw handtekening zet. Als iets ontbreekt, kunnen wij uw bezwaarschrift niet behandelen.

Moet ik de boete al betalen of de maatregel al uitvoeren?

Houd er rekening mee dat het besluit geldig blijft, zolang u nog geen reactie heeft op uw bezwaar. U moet bijvoorbeeld gewoon de boete op tijd betalen, of de gevraagde maatregelen nemen.

 • Als tijdens de behandeling van uw bezwaar blijkt dat de boete onterecht was, dan krijgt u de betaalde kosten van ons terug.
 • Bij een onterechte maatregel kunt u een schadeclaim indienen voor de kosten. Dit moet u dan zelf aanvragen en duidelijk onderbouwen. Vul daarvoor het formulier Aansprakelijkstelling NVWA in. We kunnen vooraf niet zeggen of u die kosten dan terugkrijgt.

Stuur uw bezwaar naar ons

U kunt uw bezwaar naar ons mailen via: nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl

U kunt het ook per post sturen via:

 • NVWA
 • Divisie Juridische Zaken
 • Postbus 43006
 • 3540 AA Utrecht

Onderteken uw bezwaar

U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Door uw handtekening te zetten weten we zeker dat u het bezwaarschrift heeft ingediend. Stuurt u het bezwaarschrift per e-mail? Dan moet u ervoor zorgen dat er een (digitale) handtekening op de e-mail en het bezwaarschrift zelf staat.

Dat kan op 2 manieren:

 • Zet met pen een handtekening op het papieren document. Scan het document. Sla het daarna op als pdf. En mail dit naar ons.
 • U kunt ook een digitale handtekening aan het document toevoegen.

Zet nuttige informatie in uw bezwaarschrift

Informatie hoeft u niet te herhalen. U hoeft dus niet in uw bezwaarschrift te schrijven wat u al in uw zienswijze heeft geschreven. U hoeft ook niet de informatie die de inspecteur al heeft opgeschreven in het rapport van bevindingen te herhalen.

Als u dit niet eerder heeft aangegeven, is het nuttig om in uw bezwaarschrift te zetten:

 • Ik kan de boete niet betalen, want …
  (stuur hierbij ook financiële stukken die bewijzen dat u niet kunt betalen)
 • Er was geen sprake van een overtreding, want …
 • Feiten in het Rapport van bevindingen kloppen niet, want …
 • Er is sprake van een bijzondere situatie, want …
 • Ik heb problemen in mijn privésfeer of ik heb een persoonlijke situatie, namelijk …
 • Ik was niet in staat om de overtreding te voorkomen, omdat …
 • Ik heb een Voornemen tot maatregeloplegging ontvangen, maar ik heb de overtreding opgelost door …

Welke bezwaren hebben meestal geen succes?

 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik heb de overtreding al opgelost.
 • Ik heb een boete ontvangen, maar ik ben niet eerst gewaarschuwd.
 • Ik ken de regels niet.
 • Mijn personeel heeft de overtredingen begaan.

Wanneer kan ik een reactie verwachten?

U ontvangt ons besluit binnen 6 weken nadat de datum voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken. Lukt het ons niet om binnen deze 6 weken een besluit te nemen? Dan laten wij u op tijd weten wanneer u wel een besluit kunt verwachten.

Ik wil mijn bezwaarschrift intrekken

U kunt uw bezwaarschrift op ieder moment intrekken. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl.