Ik heb een Besluit tot oplegging maatregel ontvangen

U heeft een Besluit tot oplegging maatregel ontvangen. Dit besluit heeft gevolgen voor u. In het besluit kan bijvoorbeeld staan dat u acties moet uitvoeren om de situatie te verbeteren. Of er staat dat wij dat gaan doen, als u geen actie onderneemt.

Er zijn verschillende soorten maatregelen. Bekijk meer uitleg over maatregelen van de NVWA, inclusief voorbeelden. 

Uw zienswijze is gebruikt bij het besluit

Heeft u uw zienswijze gegeven? Dan hebben we dit gebruikt bij de beoordeling van uw zaak. In het besluit vindt u onze reactie op uw zienswijze.

Inhoud brief Besluit tot oplegging maatregel

  • De maatregel
  • Uitleg waarom we besloten hebben u een maatregel op te leggen
  • Een reactie op uw zienswijze (als u die heeft gegeven)
  • Welke overtreding u moet beëindigen of moet voorkomen. Of wat wij gaan doen om de overtreding te beëindigen als u dat niet doet
  • Wanneer u de maatregelen klaar moet hebben
  • Eventueel het bedrag dat u moet betalen als u de maatregelen niet op tijd klaar heeft
  • Eventueel de mededeling dat u de kosten die wij moeten maken om de overtreding te beëindigen, moet betalen
  • Informatie over het vervolg

Wat moet ik doen?

Is aan u een maatregel opgelegd? Dan moet u zo snel mogelijk acties uitvoeren om de overtreding te beëindigen of herhaling te voorkomen. In de brief staat wat u moet doen. Het kan ook zijn dat wij de acties van u overnemen. De kosten voor deze acties moet u betalen. Hier ontvangt u nog een factuur voor.

Wat als ik het niet eens ben met het besluit?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit bezwaar maken. Doe dit op tijd.

Als u bezwaar maakt, dan beoordelen we het besluit opnieuw. Dit kan betekenen dat we het besluit aanpassen of dat er niets voor u verandert. Lees hoe u bezwaar kunt maken.

Moet ik de maatregelen al nemen?

Ook als u bezwaar maakt, moet u de gevraagde maatregelen nemen. Als tijdens de behandeling van uw bezwaar blijkt dat de maatregel onterecht was, dan kunt u een schadeclaim indienen voor de kosten die u heeft gemaakt. Dit moet u dan zelf aanvragen en duidelijk onderbouwen. Vul daarvoor het formulier Aansprakelijkstelling NVWA in. We kunnen vooraf niet zeggen of u die kosten dan terugkrijgt.

Verscherpt toezicht

U kunt onder verscherpt toezicht komen als u zich meerdere keren niet aan de wet houdt of als het risico voor de veiligheid van mens, dier of milieu groot is. Dan krijgt u extra controles en gaan wij regelmatig een gesprek met u aan. Ook kunnen we u andere maatregelen opleggen zoals het sluiten of stilleggen van uw bedrijf.

Vragen? Neem contact op

Heeft u nog vragen over het besluit? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw zaak. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u boven aan de rechterzijde van de brief.