Ik heb een Kennisgeving van Rapport van bevindingen ontvangen

Denkt de inspecteur dat uw onderneming zich niet aan de regels houdt? Dan maakt de inspecteur een Rapport van bevindingen. Voordat u dat rapport ontvangt, krijgt u soms eerst een Kennisgeving van Rapport van bevindingen.

Wat staat in de brief Kennisgeving van rapport van bevindingen?

In deze brief, de kennisgeving, staat dat de inspecteur overtredingen heeft geconstateerd. En dat de inspecteur hier een rapport voor heeft gemaakt. Ook staat er in dat u misschien een boete krijgt, of dat er een andere maatregel kan volgen. In deze brief kunnen ook adviezen staan waarmee u de situatie kunt oplossen en in de toekomst kunt voorkomen.

Wat gebeurt hierna?

Het Rapport van bevindingen krijgt u op een later moment als bijlage bij een andere brief. Dat kan een Voornemen tot boeteoplegging of een Voornemen tot oplegging van maatregel zijn. Dan kunt u ook reageren door uw zienswijze te geven. Nu kan dat nog niet.

Vragen? Neem contact op

Heeft u vragen over Kennisgeving van rapport van bevindingen? Neem dan gerust contact op met de inspecteur. De contactgegevens vindt u bovenaan de rechterzijde van de brief.