Ik heb een Voornemen tot boeteoplegging ontvangen

Heeft u de brief Voornemen tot boeteoplegging ontvangen? Dan zijn wij van plan om u een boete te geven. U kunt hierop reageren door uw zienswijze te geven. Doe dit binnen de tijd die in de brief staat. Na deze periode besluiten we of we u ook echt een boete geven.

Rapport van bevindingen

Bij deze brief zit ook een Rapport van bevindingen. Hierin leest u het verslag van de inspecteur. Wat heeft de inspecteur gezien, gehoord of geroken? Wat is hierover door u of anderen gezegd? In het Rapport van bevindingen kunnen ook foto’s of ander beeldmateriaal staan.

Heeft u wel een Voornemen tot boeteoplegging ontvangen, maar ontbreekt het Rapport van bevindingen? Neem dan contact met ons op.

Let op: alle documenten van de overheid kunnen door iedereen worden opgevraagd. Dat staat in Wet open overheid (Woo). Dat geldt ook voor een Rapport van bevindingen. Lees meer over deze Woo-procedure.

Wat staat in de brief Voornemen tot boeteoplegging?

In deze brief leest u welke overtreding(en) er zijn geconstateerd. En welke wetten- of regels u heeft overtreden. Ook staat in deze brief welke boete wij van plan zijn u te geven. U heeft nu dus nog geen boete gekregen.

Samengevat vindt u in het Voornemen tot boeteoplegging:

  • Overzicht van uw contactmomenten met de NVWA
  • Overzicht van overtreding(en) en voorgenomen boete(s)
  • Informatie over het interventiebeleid van de NVWA
  • Informatie over hoe u kunt reageren: de zienswijze

U kunt reageren binnen 2 weken

U kunt een reactie geven op het Voornemen tot boeteoplegging. Dat noemen wij een zienswijze. Daarvoor heeft u 2 weken de tijd. Deze 2 weken beginnen te lopen vanaf de datum die boven de brief staat. Heeft u meer tijd nodig voor uw reactie? Vraag dan om uitstel. Dit moet u dan wel doen binnen deze 2 weken. Lees meer over het indienen van uw zienswijze.

Wij nemen een beslissing

Na deze 2 weken beslissen we of u een boete krijgt of niet. Heeft u een zienswijze gegeven? Dan gebruiken we deze informatie bij de beoordeling van uw zaak. Hierna krijgt u een brief waarin onze beslissing staat. Dit kan een Besluit tot oplegging boete zijn of een Besluit tot afzien boeteoplegging.

Vragen? Neem contact op

Heeft u vragen over het Voornemen tot boeteoplegging? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw zaak. De contactgegevens van de behandelaar vindt u boven aan de rechterzijde van de brief.