Ik heb een Voornemen tot opleggen maatregel ontvangen

Heeft u de brief Voornemen tot opleggen maatregel ontvangen? Dan zijn wij van plan u een maatregel op te leggen. U kunt hierop reageren door uw zienswijze te geven. Doe dit binnen de tijd die in de brief staat. Na deze periode besluiten we of we u ook echt een maatregel opleggen.

Wat is een maatregel?

Een maatregel is een actie die u moet doen om de overtreding te stoppen of herhaling van een overtreding te voorkomen. Het kan ook zijn dat wij iets gaan doen, als u dat niet doet. In dat geval moet u de door ons gemaakte kosten betalen. In ons Algemeen Interventiebeleid noemen we een maatregel ook wel een corrigerende interventie.

Er zijn verschillende soorten maatregelen. Bekijk meer uitleg over maatregelen van de NVWA, inclusief voorbeelden. 

Rapport van bevindingen

Bij deze brief Voornemen tot opleggen maatregel zit ook een Rapport van bevindingen. Hierin leest u het verslag van de inspecteur. Wat heeft de inspecteur gezien, gehoord of geroken. Wat is er hierover door u of anderen gezegd? In het Rapport van bevindingen kunnen ook foto’s of ander beeldmateriaal staan.

In spoedsituaties kan het zijn dat u het rapport van bevindingen pas later krijgt toegestuurd. Heeft u het Rapport van bevindingen niet gekregen? Neem dan contact met ons op.

Wat staat in de brief Voornemen tot opleggen maatregel?

In deze brief leest u welke overtreding(en) de inspecteur heeft gezien. En welke wetten of regels u heeft overtreden. Ook staat in deze brief welke maatregel wij van plan zijn om u op te leggen. U heeft nu dus nog geen maatregel gekregen.

Samengevat vindt u in het Voornemen tot opleggen maatregel:

  • Overzicht van uw contactmomenten met de NVWA
  • Overzicht van overtreding(en)
  • De maatregel die wij u willen opleggen
  • Gevolgen als u de overtreding niet beëindigt, of als u de overtreding opnieuw begaat
  • Soms informatie over een nieuwe controle
  • Soms advies over wat u zelf kunt doen
  • Informatie waarom u deze brief krijgt
  • Informatie over hoe u kunt reageren: de zienswijze
  • Informatie over de kosten

U kunt reageren

U kunt een reactie geven op dit Voornemen tot oplegging van maatregel. Dat noemen wij een zienswijze. In de brief staat hoeveel tijd u heeft om te reageren. Deze periode begint te lopen vanaf de datum die boven de brief staat. Lees meer over het indienen van uw zienswijze.

Wij nemen een beslissing

Na aflopen van de reactieperiode beslissen we of we u wel of niet een maatregel opleggen. Als u een zienswijze heeft gegeven, dan gebruiken we deze informatie voor onze beoordeling. Hierna krijgt u een brief waarin onze beslissing staat. Dit kan een Besluit tot oplegging maatregel zijn of een Besluit tot afzien van het opleggen maatregel.

Vragen? Neem contact op

Heeft u vragen over het Voornemen tot opleggen van een maatregel? Neem dan gerust contact op met de behandelaar van uw zaak. De contactgegevens van de behandelaar van uw zaak vindt u boven aan de rechterzijde van de brief.