Wat is e-CertNL?

E-CertNL is het in Nederland gebruikte elektronische systeem dat de aanvraag en afgifte van exportcertificaten regelt.

Per Product-Landcombinatie (PLC) staan de eisen en dekkingen in e-CertNL.

Invoer en controle

U voert als exporteur digitaal alle voor export noodzakelijke gegevens in e-CertNL in. Via een aantal daaraan gekoppelde systemen vinden een aantal automatische controles plaats. De NVWA controleert vervolgens handmatig de gegevens die niet in de gekoppelde systemen opgenomen zijn. Uiteindelijk rolt er dan een conceptcertificaat uit.

Na alle noodzakelijke controles worden de gegevens op specifiek NVWA-waardepapier (zoiets als papier voor bankbiljetten) afgedrukt. In de meeste gevallen maakt een NVWA-dierenarts bij de afdeling Certificeren op Afstand (CoA) of een dierenarts op uw exportlocatie ( bij de steekproefcontrole) het certificaat af.

De dierenarts doet een aanvullende controle, ondertekent het certificaat en voorziet het van een NVWA-waarmerkstempel. Daarmee is het  gezondheidscertificaat compleet. Mogelijk wordt gezocht naar slechts een digitale data-uitwisseling tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.