NVWA haalt alle honden weg bij Brabantse fokker

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op dinsdag 23 mei rond de 160 honden in bewaring genomen die nog op de locatie aanwezig waren bij een hondenfokker in Brabant. Tijdens de inspectie bleek wederom dat de honden gezondheidsproblemen hadden, niet de juiste zorg kregen of niet op de juiste wijze werden gehouden. Naast de honden wordt er ook pluimvee in bewaring genomen.

Hond zit achter hek in hok
Beeld: ©NVWA

Gedurende het handhavingstraject heeft de NVWA inmiddels een dossier opgebouwd tegen deze fokker. In december 2022 heeft de NVWA bij dit bedrijf rond de 30 honden in bewaring genomen. Eind januari van dit jaar nog eens 460. De NVWA heeft de fokker opgedragen om de overige honden de juiste zorg en huisvesting te geven. Inspecteurs en dierenartsen van de NVWA hebben tijdens de inspectie van vandaag vastgesteld dat de fokker dat niet heeft gedaan.

Geschikte opvanglocaties

Het handhavingstraject van de NVWA bij deze fokker loopt al langere tijd. De NVWA heeft de situatie steeds nauwlettend in de gaten gehouden. Aangezien de fokker opnieuw niet de juiste zorg bood aan zijn dieren, heeft de NVWA nu alle honden op het bedrijf meegenomen. Zij zijn ondergebracht bij opvanglocaties.

Veel honden die nog op het bedrijf verbleven zijn niet zindelijk en niet gesocialiseerd. Opvanglocaties moeten deze dieren de juiste zorg, hulp en aandacht kunnen bieden om ze te laten wennen aan leven in een huiselijke omgeving. De NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben de afgelopen tijd gezocht naar voldoende geschikte opvanglocaties om de honden te kunnen onderbrengen. Die zijn nu gevonden.

Stilgelegd

Eerdere bestuursrechtelijke maatregelen hebben er niet voor gezorgd dat de dieren op dit bedrijf de juiste verzorging kregen of op de juiste manier werden gehuisvest. Om ervoor te zorgen dat de fokker geen overtredingen meer kan begaan, heeft de NVWA het bedrijf per direct tijdelijk stilgelegd.

Dit betekent dat de fokker voorlopig geen honden mag houden en dus ook geen honden mag fokken. Ook niet op andere locaties. Het is de eerste keer dat de NVWA deze zeer zware bestuursrechtelijke maatregel oplegt aan een hondenfokker. De komende tijd blijft de NVWA controleren of het bedrijf zich houdt aan de opgelegde maatregel.

Wat betekent in bewaring nemen?

In bewaring nemen betekent dat de overheid de zorg voor de dieren overneemt op een andere, anonieme locatie. Dat gebeurt op kosten van de houder van de dieren. In sommige gevallen krijgt de houder de dieren terug. Ook in dat geval moet de houder de kosten voor de geleverde verzorging betalen en aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het beëindigen van alle overtredingen.

Bekijk hieronder beelden van de inspectie.

Meer informatie

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700. 

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum of 0900-03 88.