Regels gebruik dierlijk eiwit in voeding landbouwhuisdieren

De EU heeft maatregelen genomen om verspreiding van ziekten zoals BSE en scrapie via diervoeder tegen te gaan: de 'feedban'. Deze beperkt het gebruik van dierlijke eiwitten en andere producten van dierlijke oorsprong in de voeding van landbouwhuisdieren.

Welke producten zijn toegestaan? Welke zijn verboden?

De regels voor het gebruik van dierlijk eiwit en enkele andere producten in de voeding van landbouwhuisdieren staan in bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 (TSE-verordening). In het overzicht hieronder hebben we voor samengevat welke diersoorten u niet, of juist wel mag voederen met dierlijke eiwitten of andere producten. U vindt hierin ook een verwijzing naar de voorwaarden waaronder dit is toegestaan.

Dit betekenen de kleuren:

Groen bolletje. Dit betekent dat het bedrijf of het merk aan alle eisen voldoet.

Toegestaan

Geel bolletje. Dit betekent dat er verbeterpunten zijn vastgesteld.

Toegestaan onder voorwaarden

Oranje bolletje. Dit betekent dat er ernstige tekortkomingen zijn geconstateerd.

Gedeeltelijk toegestaan onder voorwaarden, gedeeltelijk verboden

Rood bolletje

Verboden

Kies een voedermiddel

Klik op diergroep voor meer informatie over de voorwaarden

Meer regels over dierlijk eiwit in diervoeder

In bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 staan ook voorschriften over: