Regels transport diervoeders met dierlijk eiwit

Vervoert u dierlijke eiwitten of andere voedermiddelen van dierlijke oorsprong? Of mengvoeders die dat bevatten? Ga na of er een waarschuwing op het transportdocument moet staan. Misschien heeft u ook een goedgekeurde reinigingsprocedure nodig.

Waarschuwing voor verkeerd gebruik

Het gebruik van dierlijke eiwit en andere producten van dierlijke oorsprong in de voeding van landbouwhuisdieren is aan de strenge regels van de 'feedban' gebonden. Deze regels voorkómen dat dieren via hun voer besmet raken met ziekten zoals BSE of scrapie. Om ontvangers van dierlijke eiwit te beschermen tegen verboden gebruik moet er een waarschuwing op het transportdocument staan. Voor zendingen binnen Nederland en de EU is dat het door Verordening (EG) nr. 1069/2009 voorgeschreven handelsdocument. Voor partijen uit landen buiten de EU is dat het gezondheidscertificaat.

Product Voorgeschreven vermelding op transportdocument Zie Verordening (EG) nr. 999/2001

Vismeel

'Vismeel - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers, behalve niet-gespeende herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel A, onder b), 1e alinea

Dicalcium- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong

'Dicalcium-/tricalciumfosfaat - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers'

Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel B, onder a)

Bloedproducten afkomstig van niet-herkauwers

'Bloedproducten van niet-herkauwers - niet geschikt voor vervoedering aan herkauwers' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel C, onder d), 1e alinea

Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (anders dan vismeel)

'Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers - niet geschikt voor voeders voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel D, onder e), 1e alinea
Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van gekweekte insecten 'Verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van insecten - niet geschikt voor voeders voor andere landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren en pelsdieren' Bijlage IV, hoofdstuk IV, deel F, onder c), 1e alinea

Goedgekeurde reinigingsprocedure

Transporteert u dierlijk eiwit in bulk? En transporteert u daarna in hetzelfde vervoermiddel of dezelfde container een diervoeder voor een diersoort die niet gevoederd mag worden met dat dierlijk eiwit? Dan moet u tussentijds reinigen. U moet daarvoor een procedure op schrift stellen. De NVWA moet deze goedkeuren. Meer hierover leest u op de pagina Feedban: goedkeuring transportbedrijf.

Meer regels over dierlijk eiwit in diervoeder

In bijlage IV van Verordening (EG) nr. 999/2001 staan ook voorschriften over: