Toezicht NVWA bij diervoeder

De NVWA controleert of diervoederbedrijven zich aan de regels houden. We inspecteren en nemen monsters. We kunnen waarschuwen, nog een keer terugkomen voor een herinspectie, boetes uitdelen of een registratie schorsen.

Hoe houdt de NVWA toezicht?

Als de NVWA-controleur bij een bedrijf een tekortkoming constateert, deelt hij een waarschuwing uit. In deze waarschuwing is een hersteltermijn opgenomen. Dat houdt in dat het bedrijf binnen 3 maanden de tekortkoming moet herstellen. Binnen deze periode voert de NVWA een herinspectie uit. Als bij deze herinspectie blijkt dat de gebreken niet zijn hersteld, dan wordt een boeterapport en/of procedure gestart. Bij ernstige tekortkomingen, bijvoorbeeld wanneer gevaar dreigt voor dier en/of mens, kan de NVWA direct een boeterapport opstellen en/of de erkenning of registratie intrekken.

Melden van mogelijk onveilig diervoeder

Als het bedrijf en/of de NVWA-inspecteur afwijkingen constateert, dient het bedrijf de partij te blokkeren en dat aan de NVWA te melden. Afhankelijk van de afwijkingen brengt de NVWA de andere lidstaten op de hoogte met behulp van het Rapid Alert System. Rapid Alert meldingen geven inzicht in de verspreiding en oorzaak van verontreinigingen.

Bestuurlijke boete door Wet dieren

De Wet dieren is op 1 januari 2013 gedeeltelijk in werking getreden. Nieuw daarin is dat voor veel overtredingen een bestuurlijke boete opgelegd kan worden. Op de pagina Bestuurlijke boete door Wet dieren leest u onder andere wat u moet weten als de NVWA bij uw bedrijf een overtreding constateert.