Feedban: goedkeuring transport

Transporteert u verwerkte dierlijke eiwitten, andere voedermiddelen van dierlijke oorsprong of grondstoffen daarvoor? Of organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten? Ga na of u goedkeuring moet aanvragen van uw reinigingsprotocol om versleping te voorkomen.

Dit moet u doen in onderstaande situaties. In het aanvraagformulier beantwoordt u een reeks vragen om te achterhalen of, en zo ja, welke van deze situaties van toepassing zijn op uw bedrijf. Zo helpen we u voorkómen dat u onnodig toestemming aanvraagt.

Als blijkt dat u toestemming nodig heeft, dan vraagt u deze aan. Als u aan de eisen voldoet wordt deze verleend. U krijgt dan één toestemming die geldig is voor alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn. Komt daar na verloop van tijd een nieuwe situatie bij? Dan hoeft u niet opnieuw toestemming aan te vragen. U moet wel uw bedrijfsvoering en -documentatie aanpassen aan de nieuwe situatie.

Situatie 1 - Bloed

 • U transporteert bloed van niet-herkauwers.
 • Dit bloed is bestemd voor verwerking tot bloedproducten. Deze bloedproducten worden gebruikt in voeder voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van bloed van herkauwers.

Situatie 2 - Categorie 3-materiaal

 • U transporteert categorie 3-materiaal van varkens.
 • Dit categorie 3-materiaal is bestemd voor verwerking tot verwerkte dierlijke eiwitten. Deze verwerkte dierlijke eiwitten worden gebruikt in voeder voor pluimvee.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers of van dierlijke bijproducten afkomstig van pluimvee.

En/of:

 • U transporteert categorie 3-materiaal van pluimvee.
 • Dit categorie 3-materiaal is bestemd voor verwerking tot verwerkte dierlijke eiwitten. Deze verwerkte dierlijke eiwitten worden gebruikt in voeder voor varkens.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers of van dierlijke bijproducten afkomstig van varkens.

En/of:

 • U transporteert categorie 3-materiaal van niet-herkauwers, bijv. varkens, pluimvee of een mengsel van materiaal van verschillende diersoorten.
 • Dit categorie 3-materiaal is bestemd voor verwerking tot verwerkte dierlijke eiwitten, anders dan vismeel. Deze verwerkte dierlijke eiwitten worden gebruikt in voeder voor aquacultuurdieren.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers.

Situatie 3 - Verwerkt dierlijk eiwit (incl. vismeel), di-/tricalciumfosfaat, bloedproducten

 • U transporteert:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers (bijv. vismeel, insecteneiwit, varkenseiwit of pluimvee-eiwit);
  • di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong;
  • bloedproducten van niet-herkauwers;
  • mengvoeders voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren die deze producten bevatten.
 • Het gaat om bulktransport.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor herkauwers.

Situatie 4 - Verwerkt dierlijk eiwit (anders dan vismeel)

 • U transporteert:
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van varkens, of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren of pluimvee die dit bevatten.
 • Het gaat om bulktransport.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren of pluimvee (zoals varkensvoer).

En/of:

 • U transporteert:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van afkomstig van pluimvee, of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren of varkens die dit bevatten.
 • Het gaat om bulktransport.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren of varkens (zoals pluimveevoer).

En/of:

 • U transporteert:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van afkomstig van gekweekte insecten, of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren, pluimvee of varkens die dit bevatten.
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren, pluimvee of varkens (zoals paardenvoer).

En/of:

 • U transporteert:
  • andere verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers dan vismeel, insecteneiwit, varkenseiwit of pluimvee-eiwit (bijv. verwerkte dierlijke eiwitten verkregen uit materiaal van verschillende soorten niet-herkauwers door elkaar), of
  • mengvoeders voor aquacultuurdieren die dit bevatten.
 • Het gaat om bulktransport.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren (zoals pluimveevoer, varkensvoer of paardenvoer).

Situatie 5 - Vismeel-bevattende melkvervangers

 • U transporteert, vismeel bevattende melkvervangers bestemd voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren.
 • Het gaat om bulktransport.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van ander bulkvoeder voor herkauwers.

Situatie 6 - Producten afkomstig van herkauwers

 • U transporteert voedermiddelen en mengvoeders die van herkauwers afkomstige producten bevatten, met uitzondering van:
  • melk, producten op basis van melk, melkderivaten, biest en biestproducten;
  • di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong;
  • gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van vellen en huiden van herkauwers;
  • gesmolten vet van herkauwers met een maximumgehalte aan onoplosbare verontreinigingen van 0,15 gewichtsprocent, en derivaten gemaakt van dergelijk vet.
 • Het gaat om bulktransport.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren.

Situatie 7 - Export verwerkte dierlijk eiwitten en mengvoeders

 • U transporteert voor export naar landen buiten de EU bestemde:
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (anders dan vismeel en insecteneiwit)
  • mengvoeders voor landbouwhuisdieren die dat bevatten
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders die binnen Nederland of de EU gebruikt mogen worden voor herkauwers of voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren

Situatie 8 - Export organische meststoffen of bodemverbeteraars

 • U transporteert organische meststoffen of bodemverbeteraars die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten die uitsluitend afkomstig zijn van niet-herkauwers.
 • De producten zijn bestemd voor export naar landen buiten de EU. U transporteert ze binnen de EU, al dan niet tot het punt waar ze de EU verlaten, en eventueel verder, de EU uit.
 • Het transport vindt plaats:
  • in bulk
  • in verpakkingen van meer dan 50 kg
  • in verpakkingen van maximaal 50 kg die niet rechtstreeks bestemd zijn voor eindgebruikers
 • U gebruikt de container of het voertuig waarin het transport plaatsvindt ook wel eens voor het transport van materiaal afkomstig van herkauwers.