Feedban: goedkeuring transportbedrijf

Transporteert u verwerkte dierlijke eiwitten, andere voedermiddelen van dierlijke oorsprong of grondstoffen daarvoor? Of organische meststoffen of bodemverbeteraars met verwerkte dierlijke eiwitten? Ga na of u goedkeuring moet aanvragen van uw reinigingsprotocol om versleping te voorkomen.

Dit moet u doen in één of meer van de onderstaande situaties.

Situatie 1 - Bloed

 • U transporteert bloed van niet-herkauwers
 • Dit bloed van is bestemd voor verwerking tot bloedproducten
 • Deze bloedproducten worden gebruikt in voeder voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van bloed van herkauwers

Situatie 2 - Categorie 3-materiaal

 • U transporteert categorie 3-materiaal van niet-herkauwers.
 • Dit categorie 3-materiaal is bestemd voor verwerking tot verwerkte dierlijke eiwitten, anders dan vismeel.
 • Deze verwerkte dierlijke eiwitten worden gebruikt in voeder voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren.
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van dierlijke bijproducten afkomstig van herkauwers.

Situatie 3 - Verwerkt dierlijk eiwit, di-/tricalciumfosfaat, bloedproducten

 • U transporteert:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers (incl. vismeel en insecteneiwit)
  • di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong
  • bloedproducten van niet-herkauwers
  • mengvoeders voor niet-herkauwende landbouwhuisdieren die deze producten bevatten
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor herkauwers

Situatie 4 - Verwerkt dierlijk eiwit (anders dan vismeel)

 • U transporteert:
  • verwerkte dierlijke eiwitten van niet-herkauwers (incl. insecteneiwit maar excl. vismeel)
  • mengvoeders die dit bevatten
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren

Situatie 5 - Vismeel-bevattende melkvervangers

 • U transporteert, vismeel bevattende melkvervangers bestemd voor niet-gespeende herkauwende landbouwhuisdieren
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van ander bulkvoeder voor herkauwers

Situatie 6 - Producten afkomstig van herkauwers

 • U transporteert, voedermiddelen en mengvoeders die van herkauwers afkomstige producten bevatten, met uitzondering van:
  • melk, producten op basis van melk, melkderivaten, biest en biestproducten
  • di- en tricalciumfosfaat van dierlijke oorsprong
  • gehydrolyseerde eiwitten afkomstig van vellen en huiden van herkauwers
  • gesmolten vet van herkauwers met een maximumgehalte aan onoplosbare verontreinigingen van 0,15 gewichtsprocent, en derivaten gemaakt van dergelijk vet
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders voor andere landbouwhuisdieren dan pelsdieren

Situatie 7 - Export verwerkte dierlijk eiwitten en mengvoeders

 • U transporteert voor export naar landen buiten de EU bestemde:
  • verwerkte dierlijke eiwitten afkomstig van niet-herkauwers (anders dan vismeel en insecteneiwit)
  • mengvoeders voor landbouwhuisdieren die dat bevatten
 • Het gaat om bulktransport
 • U gebruikt hetzelfde voertuig of dezelfde container ook wel eens voor het transport van diervoeders die binnen Nederland of de EU gebruikt mogen worden voor herkauwers of voor andere niet-herkauwende landbouwhuisdieren dan aquacultuurdieren

Situatie 8 - Export organische meststoffen of bodemverbeteraars

 • U transporteert organische meststoffen of bodemverbeteraars die verwerkte dierlijke eiwitten bevatten die uitsluitend afkomstig zijn van niet-herkauwers.
 • De producten zijn bestemd voor export naar landen buiten de EU. U transporteert ze binnen de EU, al dan niet tot het punt waar ze de EU verlaten, en eventueel verder, de EU uit.
 • Het transport vindt plaats:
  • in bulk
  • in verpakkingen van meer dan 50 kg
  • in verpakkingen van maximaal 50 kg die niet rechtstreeks bestemd zijn voor eindgebruikers
 • U gebruikt de container of het voertuig waarin het transport plaatsvindt ook wel eens voor het transport van materiaal afkomstig van herkauwers.